Termíny státních zkoušek ZS 2022/2023

Byly zveřejněny termíny státních zkoušek pro ZS 2022/2023. Magisterské státní zkoušky (EO), zkoušky z vedlejších specializací i bakalářské státní zkoušky (MM, SE) se uskuteční dne 26. 1. 2023.

Podrobnější informace ke státním zkouškám včetně státnicových otázek nejdete na studentském intranetu Fakulty informatiky a statistiky.

Termín pro přihlášení na souborné zkoušky z vedlejších specializací je 5. 12. 2022 do 15:00.