Ekonometrie a operační výzkum – starý obor

Do tohoto studijního oboru již nejsou přijímáni noví studenti. Pokud Vás tento obor zaujal, podejte si přihlášku do studijního programu Ekonometrie a operační výzkum.

Garant oboru: prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.
Garantující katedra: katedra ekonometrie

Absolvováním tohoto studijního oboru lze získat teoretické znalosti a zčásti i praktické návyky z oblasti ekonometrie a operačního výzkumu. Z praxe je známa velmi dobrá adaptabilita takto orientovaných absolventů do nově vznikajících a interdisciplinárních profesních zaměření, založená na známém fenoménu, že verbálně pěstované disciplíny si lze v případě potřeby doplnit snáze, než disciplíny založené na exaktních a modelových postupech. Uplatnění absolventů je především v centrálních institucích, u manažerských konzultačních firem, ve větších průmyslových podnicích, v útvarech prognózování a strategického plánování, konjunkturní analýzy, ve výzkumných institucích ekonomického charakteru, v bankách a mezinárodních ekonomických a finančních organizacích.
Zahraniční zkušenosti: Ekonometrie a operační výzkum je na úrovni hlavní či vedlejší specializace součástí studijních programů všech renomovaných univerzit a škol, vychovávajících vysokoškolsky vzdělané ekonomy.
Anglický ekvivalent: Econometrics and Operational Research, velmi blízký je Management Science.
Americký ekvivalent: Econometrics and Operations Research.
Německý ekvivalent: Oekonometrie und Unternehmensforschung, ale používá se i anglické (americké) označení.

Doporučený studijní plán