Komise pro státní doktorské zkoušky

Studijní program: Kvantitativní metody v ekonomice

Obor: Ekonometrie a operační výzkum   

Členové prof. Ing. Josef Arlt, CSc. katedra statistiky a pravděpodobnosti VŠE
prof. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D. katedra ekonometrie VŠE
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc katedra ekonometrie VŠE
doc. Ing. Jan Fábry, Ph.D. katedra ekonometrie VŠE
prof. RNDr. Ing. Petr Fiala, CSc., MBA katedra ekonometrie VŠE
doc. Ing. Tomáš Formánek, Ph.D. katedra ekonometrie VŠE
prof. Mgr. Milan Hladík, Ph.D. Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha
prof. Ing. Josef Jablonský, CSc. katedra ekonometrie VŠE
doc. RNDr. Miloš Kopa, Ph.D. Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha
doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D. FJFI ČVUT Praha
prof. RNDr. Václava Pánková, CSc. katedra ekonometrie VŠE
prof. RNDr. Jan Pelikán, CSc. katedra ekonometrie VŠE
doc. RNDr. Pavel Pražák, Ph.D. FIM Univerzita Hradec Králové
prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc. OPF Slezská univerzita v Opavě
doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D. Provozně ekonomická fakulta ČZU Praha
doc. RNDr. Přemysl Šůcha, Ph.D. Český institut informatiky robotiky a kybernetiky ČVUT Praha
doc. Ing. Jan Zouhar, Ph.D. katedra ekonometrie VŠE

 

Konkrétní zkušební komisi jmenuje děkan z členů komise pro SDZ nejpozději dva týdny před termínem konání příslušné SDZ, a to předsedu a nejméně dva členy.