Komise pro státní doktorské zkoušky

Studijní program: Kvantitativní metody v ekonomice

Obor: Ekonometrie a operační výzkum   

Členové komise prof. Ing. Josef Arlt, CSc. katedra statistiky a pravděpodobnosti VŠE
doc. Ing. Jiří Beck, CSc. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky
doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. Fakulta sociálních věd UK
prof. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D. katedra ekonometrie VŠE
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc katedra ekonometrie VŠE
doc. Ing. Jan Fábry, Ph.D. katedra ekonometrie VŠE
prof. RNDr. Ing. Petr Fiala, CSc., MBA katedra ekonometrie VŠE
prof. Ing. Roman Hušek, CSc. katedra ekonometrie VŠE
prof. Ing. Josef Jablonský, CSc. katedra ekonometrie VŠE
prof. RNDr. Václava Pánková, CSc. katedra ekonometrie VŠE
prof. RNDr. Jan Pelikán, CSc. katedra ekonometrie VŠE
doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D. Provozně ekonomická fakulta ČZU Praha
prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc. Ústav teorie informace a automatizace AV ČR
doc. Ing. Jan Zouhar, Ph.D. katedra ekonometrie VŠE

 

Konkrétní zkušební komisi jmenuje děkan z členů komise pro SDZ nejpozději dva týdny před termínem konání příslušné SDZ, a to předsedu a nejméně dva členy.