Katedra ekonometrie vznikla na VŠE již v roce 1960 a v současnosti garantuje studijní obory na všech třech stupních studia – bakalářský obor Matematické metody v ekonomii, magisterský obor Ekonometrie a operační výzkum a stejnojmenný doktorský obor. Dále spolugarantuje spolu s katedrou statistiky a pravděpodobnosti bakalářský obor Statistika a ekonometrie.

Z odborného hlediska se věnuje matematickému modelování na mikro- i makroekonomické úrovni, tj. optimalizačním, simulačním a dalším modelům operačního výzkumu, a ekonometrickým modelům.

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.
Zobrazit více informací

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: