Členové katedry

jméno a přímení e-mail linka místnost
Vedoucí katedry prof. Ing. Josef Jablonský, CSc. jablon@vse.cz 5403 NB 437
Zástupce vedoucího katedry prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. dlouhy@vse.cz 5448 NB 434
prof. RNDr. Ing. Petr Fiala, CSc., MBA pfiala@vse.cz 5447 NB 435
Tajemník katedry Ing. Adam Borovička, Ph.D. adam.borovicka@vse.cz 5447 NB 435
Sekretářka Marcela Vojáčková marcela@vse.cz 5423 NB 436
Profesoři prof. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D. cernym@vse.cz 5444 NB 430
prof. RNDr. Václava Pánková, CSc. pankova@vse.cz 5450 NB 432
prof. RNDr. Jan Pelikán, CSc. pelikan@vse.cz 5444 NB 430
Docenti doc. Ing. Jan Fábry, Ph.D. fabry@vse.cz 5448 NB 434
doc. Ing. Tomáš Formánek, Ph.D. formanek@vse.cz 5450 NB 432
doc. Ing. Jan Zouhar, Ph.D. zouharj@vse.cz 5443 NB 431
Odborní asistenti Ing. Šárka Čížková, Ph.D. sarka.cizkova@vse.cz 5380 NB 380
Mgr. Ing. Lukáš Frýd, Ph.D. xfryl00@vse.cz 5380 NB 380
Mgr. Vladimír Holý, Ph.D. holv00@vse.cz 5443 NB 431
Ing. Martina Kuncová, Ph.D. kuncovam@vse.cz 5449 NB 433
Ing. Miroslav Rada, Ph.D. miroslav.rada@vse.cz 5159 NB 130
Mgr. Jana Sekničková, Ph.D. kalcevov@vse.cz 5449 NB 433
Ing. Veronika Skočdopolová, Ph.D. skov01@vse.cz 5729 NB 166
Ing. Ondřej Sokol, Ph.D. xsoko00@vse.cz 5443 NB 431
Ing. Petra Tomanová, MSc., Ph.D. petra.tomanova@vse.cz 5445 NB 429
Ing. Bc. Petra Zýková, Ph.D. petra.zykova@vse.cz 5449 NB 433
Externí učitelé Ing. Jan Melechovský, Ph.D. melj01@vse.cz 5380 NB 380
Doktorandi v prezenčním studiu Ing. Lucie Dvořáčková lucie.beranova@vse.cz 5445 NB 429
Ing. Jakub Hruška hruj04@vse.cz 5445 NB 429
Ing. Dominik Kavřík kavd00@vse.cz 5445 NB 429
Ing. Martin Konopásek 5445 NB 429
Ing. Petr Krautwurm krap02@vse.cz 5445 NB 429
Ing. Jindřich Lacko jindra.lacko@vse.cz 5445 NB 429
Ing. Jakub Neugebauer neuj05@vse.cz 5445 NB 429
Ing. Jan Rejthar rejj02@vse.cz 5445 NB 429
Ing. Vojtěch Vávra vavv02@vse.cz 5445 NB 429
Ing. Lukáš Veverka vevl02@vse.cz 5445 NB 429
Doktorandi v kombinovaném
studiu
Ing. Jakub Hanousek xhanj52@vse.cz
Ing. Petr Pokorný pokornyp@vse.cz

 

BOROVIČKA ADAM, Ing., Ph.D.
Vystudoval VŠE v Praze, obor Matematické metody v ekonomii (Ing.). V roce 2015 získal titul Ph.D. v oboru Ekonometrie a operační výzkum na VŠE. Na katedře ekonometrie působí jako odborný asistent. Zabývá se především problematikou vícekriteriálního rozhodování, fuzzy optimalizačními problémy a stochastickými procesy v prostředí kapitálového trhu. Kromě VŠE vyučuje také na FJFI ČVUT se zaměřením na matematickou ekonomii a produkční systémy.
Výuka a konzultační hodiny


ČERNÝ MICHAL, prof. RNDr. Ing., Ph.D.
Domovská stránka: http://nb.vse.cz/~cernym
Vystudoval obor Diskrétní matematika na MFF UK (RNDr.) a obor Zahraniční politika (Ing.) a Ekonometrie a operační výzkum (Ph.D.) na VŠE. Zabývá se matematickými metodami v optimalizaci, v operačním výzkumu a v analýze ekonomických a finančních dat, zejména se zaměřením na výpočetní aspekty. Je autorem a spoluautorem tří monografií a řady odborných článků. Je členem České statistické společnosti a České společnosti pro operační výzkum. Vyučuje kursy ekonometrie, matematického modelování a optimalizace.
Výuka a konzultační hodiny


ČÍŽKOVÁ ŠÁRKA, Ing., Ph.D.
Studovala obor Matematické metody v ekonomii na VŠE v Praze. V roce 2013 získala titul Ph.D. v oboru Ekonometrie a operační výzkum. Pracuje na katedře ekonometrie Vysoké školy ekonomické v Praze od roku 2008. Ve své profesi se zaměřuje na formulaci ekonometrických modelů a optimalizaci hospodářské politiky. Je autorkou řady odborných textů a příspěvků na konferencích. Vede cvičení k rozličným kurzům ekonometrie, matematického modelování, optimalizací a matematických základů informatiky.
Výuka a konzultační hodiny


DLOUHÝ MARTIN, prof. Ing. Mgr., Dr. MSc.
Domovská stránka: http://nb.vse.cz/~dlouhy/
Studoval operační výzkum a ekonometrii na Vysoké škole ekonomické v Praze (1993), zdravotní politiku a finance na London School of Hygiene and Tropical Medicine a London School of Economics (1995), veřejnou a sociální politiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (1996). Získal doktorát v oboru operační výzkum a ekonometrie na Vysoké škole ekonomické v Praze (1998). Od roku 1993 pracuje na katedře ekonometrie VŠE v Praze, v letech 2003/04 na stáži na University of California v Berkeley.
Ve své výzkumné činnosti se zajímá o matematické modely hodnocení efektivnosti (analýza obalu dat, produkční funkce) a využití ekonomicko-matematických přístupů v ekonomice zdravotnictví (hodnocení technologií, náklady na zdravotní péči, plánování sítě zdravotnických služeb). Vyučuje kvantitativní ekonomii, teorii her (česky i anglicky) a simulační modely.
Výuka a konzultační hodiny


DVOŘÁČKOVÁ LUCIE, Ing.
Vystudovala obor Matematické metody v ekonomii (Bc.) a obor Ekonometrie a operační výzkum (Ing.). Ve své diplomové práci se věnovala klasifikačním modelům pro účely predikce insolvence firem. Od září 2020 působí na VŠE jako interní doktorand na katedře ekonometrie. Její odborný zájem je ekonometrie, metody strojového učení, textová analytika.
Výuka a konzultační hodiny


FÁBRY JAN, doc. Ing., Ph.D.
Domovská stránka: http://nb.vse.cz/~fabry
Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor operační výzkum (1993). Získal doktorát v oboru operační výzkum a ekonometrie na Vysoké škole ekonomické v Praze (2006). V roce 2015 habilitoval na VŠE v oboru ekonometrie a operační výzkum.
V letech 1993-1996 byl asistentem na katedře ekonometrie VŠE. V roce 1996 nastoupil jako databázový analytik v zahraniční direktmarketingové firmě, kde později vedl její databázové oddělení. Od roku 2002 pracoval na katedře ekonometrie jako odborný asistent, od roku 2015 působí na katedře v pozici docenta. V letech 2006-2016 byl tajemníkem katedry. Garantuje kurzy diskrétní modely (vede přednášky a cvičení), combinatorial optimization (přednášky a cvičení), operations research, matematické modelování a praktikum z operačního výzkumu. Dále přednáší operační výzkum. Ve své výzkumné činnosti se zajímá o rozvozní úlohy a využití matematických metod v logistice. Od roku 2002 je tajemníkem České společnosti pro operační výzkum.
Výuka a konzultační hodiny


FIALA PETR, prof. RNDr. Ing., MBA, CSc.,
Vystudoval VŠE Praha v roce 1974, obor Ekonomicko-matematické výpočty, v roce 1981 na MFF UK obor matematika a v roce 1996 vystudoval na Rochester Institute of Technology obor Business Administration. Na fakultě řízení VŠE získal v roce 1983 titul CSc. v oboru aplikace matematiky v ekonomii. Na MFF UK získal v roce 1985 doktorát v oboru teoretická kybernetika a matematická informatika. V roce 1996 získal titul MBA na US Business School.
Od roku 1973 je členem katedry ekonometrie VŠE Praha, v současné době v pozici profesora a zástupce vedoucího katedry. Přednáší na dalších vysokých školách. Jeho odborný zájem je zaměřen na vícekriteriální a skupinové rozhodovaní, síťovou ekonomiku, produkční systémy, management dodavatelských řetězců, revenue management a řízení projektů. Je členem několika odborných zahraničních společností a zástupcem ČR v EURO (Asociace evropských společností pro operační výzkum). Je nositelem řady výzkumných grantů. Byl na studijních pobytech a konferencích v řadě zemí. Je autorem nebo spoluautorem více než 20 knih, 20 skript a více než 150 článků v časopisech a sbornících konferencí v ČR i zahraničí.
Výuka a konzultační hodiny


FORMÁNEK TOMÁŠ, doc. Ing., Ph.D.
Vystudoval VŠE v Praze, obor Ekonometrie a operační výzkum a doktorské studium na VŠE v Praze, obor Ekonometrie. Vyučuje kurzy z oblasti ekonometrie. Je autorem (či spoluautorem) řady odborných článků a příspěvků na konferencích z oblasti aplikované ekonometrie.
Výuka a konzultační hodiny


FRÝD LUKÁŠ, Mgr. Ing., Ph.D.
Vystudoval bakalářský program Procesní inženýrství na VŠCHT-Praha, magisterský program Finanční inženýrství na VŠE v Praze a magisterský program na IES FSV UK se specializací Finance, finanční trhy a bankovnictví a doktorský program Ekonometrie a operační výzkum na VŠE. Jeho odborný zájem je aplikovaná ekonometrie a matematická ekonomie.
Výuka a konzultační hodiny


HANOUSEK JAKUB, Ing.
Vystudoval studijní program Kvantitativní metody v ekonomice obor Matematické metody v ekonomii (Bc.) a obor Ekonometrie a operační výzkum (Ing.). Od září 2018 působí na VŠE jako interní doktorand na katedře ekonometrie. Ve své disertační práci se zabývá Měřením nerovností v oblasti zdravotní péče v regionech Visegrádské skupiny pomocí aplikace modelů analýzy obalu dat.
Výuka a konzultační hodiny


HOLÝ VLADIMÍR, Mgr., Ph.D.
V roce 2014 vystudoval magisterský obor Ekonometrie na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy s diplomovou prací na téma Lasso a časové řady. V roce 2019 získal titul Ph.D. v oboru Ekonometrie a operační výzkum na VŠE. V disertační práci se zabýval řízením rizika s využitím vysokofrekvenčních dat.
Výuka a konzultační hodiny


JABLONSKÝ JOSEF, prof. Ing., CSc.
Domovská stránka: http://webhosting.vse.cz/jablon
V roce 1978 vystudoval VŠE v Praze, obor Ekonomicko-matematické výpočty. Na fakultě řízení VŠE získal v roce 1983 titul CSc. v oboru teorie řízení a plánování. Habilitační řízení v oboru operační výzkum ukončil v roce 1994. Profesorem v oboru ekonometrie a operační výzkum byl jmenovaný v roce 2003.
Od roku 1980 pracuje na katedře ekonometrie VŠE Praha. Od roku 1999 je vedoucím této katedry. Z odborného hlediska se zaměřuje především na vícekriteriální rozhodování, analýzu obalu dat, optimalizační modely a software pro matematické modelování. Kromě VŠE přednáší na FIM Univerzity Hradec Králové. Je členem několika mezinárodních odborných společností a zakládajícím členem a členem rady České společnosti pro operační výzkum. Je řešitelem několika výzkumných grantů Grantové agentury ČR a rovněž několika zahraničních projektů. Je autorem nebo spoluautorem čtyř učebnic, 15 skript a více než 100 článků v časopisech a příspěvků na konferencích v ČR i zahraničí.
Výuka a konzultační hodiny


KAVŘÍK DOMINIK, Ing.
Vystudoval obor Ekonomie (Ing.) na VŠE v Praze. V roce 2021 se stal interním doktorandem na katedře ekonometrie. Odborně se zabývá empirickou monetární makroekonomií a monetární politikou. Mezi jeho další odborné zájmy patří aplikovaná ekonometrie a datová analýza.
Výuka a konzultační hodiny


KONOPÁSEK MARTIN, Ing.

Výuka a konzultační hodiny


KRAUTWURM PETR, Ing.
Vystudoval VŠE v Praze, obor Ekonomie (Ing.). V únoru 2022 se stal interním doktorantem na katedře ekonometrie. Odborně se zabývá mikroekonomickou teorií, především teorií rozhodování a teorií preferencí. Mezi jeho další odborné zájmy patří teorie her, herní design a kognitivní psychologie. Ve své disertační práci se věnuje interdisciplinárnímu tématu Ekonomie stochastické Identity, v jehož rámci rozšiřuje základní ekonomický model chování spotřebitele o vícekriteriální rozhodování, stochastické prvky a poznatky kognitivní psychologie.
Výuka a konzultační hodiny


KUNCOVÁ MARTINA, Ing., Ph.D.
Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Ekonometrie a operační výzkum (1999) a doktorský studijní program Ekonomika a management na Západočeské univerzitě v Plzni (2009). Od roku 2000 pracuje na katedře ekonometrie, od roku 2007 také na katedře ekonomických studií Vysoké školy polytechnické Jihlava (od r.2012 jako vedoucí katedry). Výukově a odborně se zaměřuje na oblasti operačního výzkumu, simulačního modelování, teorie rozhodování, řízení projektů či mikroekonomie. Je členkou České společnosti pro operační výzkum, spolupodílí se na řešení grantů Grantové agentury ČR, je spoluautorkou tří knih a autorkou řady odborných článků a příspěvků na konferencích. Její odborný zájem se týká především využití a propojení metod operačního výzkumu, simulačních metod a metod vícekriteriálního rozhodování.
Výuka a konzultační hodiny


LACKO JINDŘICH, Ing.
Vystudoval na VŠE v Praze – obor Účetnictví a finanční řízení podniku. Od září 2022 působí na VŠE jako interní doktorand na katedře ekonometrie. Zabývá se problematikou prostorové ekonometrie.
Výuka a konzultační hodiny


MELECHOVSKÝ JAN, Ing., Ph.D.
Vystudoval Fakultu dopravní ČVUT v Praze, obor Management a ekonomika dopravy a telekomunikací (2002). Na FD ČVUT získal v roce 2009 doktorát v oboru Technologie a Management v dopravě a telekomunikacích. V letech 2009 – 2011 absolvoval postdoktorskou stáž na Université de Technologie de Troyes ve Francii. V roce 2012 nastoupil na katedru ekonometrie jako odborný asistent. Zabývá se zejména kombinatorickou optimalizací a řešením optimalizačních úloh na dopravních sítích.
Výuka a konzultační hodiny


NEUGEBAUER JAKUB, Ing.
Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Ekonometrie a operační výzkum (2022). V diplomové práci se zabýval rozděleními výnosů akcií a aplikací genetického algoritmu na Markowitzův model. Od roku 2022 působí na katedře ekonometrie jako doktorand a dále rozvíjí metody z diplomové práce.
Výuka a konzultační hodiny


PÁNKOVÁ VÁCLAVA, prof. RNDr., CSc.
Vystudovala teoretickou kybernetiku na Matematicko-fyzikální fakultě UK, rigorózní zkoušku složila tamtéž z obor teorie optimalizace. Titul CSc. získala na VŠE. V roce 1990 absolvovala kurs ekonometrie zakončený zkouškou na London School of Economics. 1991 – 3měsíční stáž na Institut d’administration des entreprises, Université de Paris I , 1994 – 4týdenní stáž na Somerville College, Oxford. Věnuje se především ekonometrickým metodám a jejich aplikacím v oblasti ekonometrických modelů, analýzy a prognózy ekonomických procesů.
Kromě ekonometrie vyučuje též nelineární optimalizační metody. Se studenty pracuje rovněž jako vedoucí diplomových a doktorských prací. Je spoluautorkou jedné knihy, několika skript a autorkou řady odborných článků a příspěvků do sborníku. 11 impaktových článků publikovala v periodikách Politická ekonomie, Kybernetika a Ekonomický časopis.
Výuka a konzultační hodiny


PELIKÁN JAN, prof. RNDr., CSc.
Absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu University Karlovy (1966, RNDr. 1975), na VŠE získal titul CSc. v oboru Matematické metody v ekonomii (1975) a hodnost profesor v oboru Operační výzkum (2003). Po studiích pracoval v Ústavu výpočetní techniky ČSAV a od roku 1968 působí na katedře ekonometrie VŠE. Přednáší kurz operačního výzkumu a matematických základů informatiky, vede seminář orientovaný na případové studie v operačním výzkumu. Ve výzkumu se zabývá matematickými modely v logistice a diskrétními modely v operačním výzkumu.
Výuka a konzultační hodiny


RADA MIROSLAV, Ing., Ph.D.
Vystudoval VŠE v Praze, obor Ekonometrie a operační výzkum (Ing. v roce 2009, Ph.D. v roce 2015). Zabývá se nejrůznějšími optimalizačními a statistickými metodami, zejména metodami opírajícími se o diskrétní geometrii nebo metodami pracujícími s nepřesnými daty. Na katedře ekonometrie vyučuje kurzy Teorie her a Operačního výzkumu.
Výuka a konzultační hodiny


REJTHAR JAN, Ing.
Vystudoval obor Ekonomie (Bc.) a (Ing.) na Národohospodářské fakultě VŠE. Ve své diplomové práci se věnoval distribuci cen a jejímu vlivu coby incentivu ve vyrovnaných a nevyrovnaných esport turnajích. Od září 2021 působí na VŠE jako interní doktorand na katedře ekonometrie. Jeho primární odborný zájem je ekonometrie a teorie her a jejich využití v oblasti esportu.
Výuka a konzultační hodiny


SEKNIČKOVÁ JANA, Mgr., Ph.D.
V roce 2001 vystudovala Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, obor Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie. Od června 2001 byla studentkou Ph.D. studia na CERGE-EI (The Center for Economic Research and Graduate Education of Charles University – the Economics Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic), kde se zabývala převážně „Labor Economics“ a „Microeconomics“. V letech 2003 – 2008 studovala doktorandské studium na VŠE, katedře ekonometrie a v roce 2008 promovala v oboru ekonometrie a operační výzkum. Od roku 2004 vyučuje na katedře ekonometrie VŠE Praze a zaměřuje se především na matematické modelování, jednokriteriální i vícekriteriální optimalizace a ekonometrické modely. Kromě VŠE vyučuje také na ČVUT – FJFI v Praze a Děčíně se zaměřením na pravděpodobnost, statistiku, ekonometrii a modelování časových řad. Podílí se na řešení výzkumných grantů a publikuje na tuzemských i mezinárodních konferencích.
Výuka a konzultační hodiny


SKOČDOPOLOVÁ VERONIKA, Ing., Ph.D.
Vystudovala VŠE v Praze, obor Matematické metody v ekonomii (Ing., 2008). V roce 2015 získala doktorát v oboru Ekonometrie a operační výzkum na Fakultě informatiky a statistiky, VŠE v Praze. Působí na katedře ekonometrie jako odborná asistentka. Vyučuje operační výzkum, lineární modely a matematické modelování. Věnuje se využití metod operačního výzkumu v praxi, zaměřuje se na metody založené na principu cílového programování.
Výuka a konzultační hodiny


SOKOL ONDŘEJ, Ing., Ph.D.
Vystudoval VŠE v Praze, obor Ekonometrie a operační výzkum (Ing.). V roce 2020 získal titul Ph.D. v oboru Ekonometrie a operační výzkum na VŠE. V disertační práci se zabýval analýzou transakčních dat s využitím shlukovacích technik. Zabývá se především matematickými a statistickými metodami v analýze ekonomických a transakčních dat.
Výuka a konzultační hodiny


TOMANOVÁ PETRA, Ing., MSc., Ph.D.
V roce 2015 vystudovala magisterský obor Econometrics and Operations Research (MSc) na Vrije Universiteit v Amsterdamu a o rok později dokončila magisterské studium (Ing.) Ekonometrie a operační výzkum na VŠE. V roce 2021 získala ve stejném oboru na VŠE doktorát (Ph.D.). Vyučuje kurzy z oblasti ekonometrie (Introductory Econometrics, Ekonometrie, Pokročilá ekonometrie 2 a další). Zabývá se modely časových řad, a to zejména dynamickými modely založenými na podmíněném skóre (dynamic conditional score models).
Výuka a konzultační hodiny


VÁVRA VOJTĚCH, Ing.
Vystudoval VŠE v Praze, bakalářský obor Matematické metody v ekonomii (2020), magisterský obor Ekonometrie a operační výzkum (2022, Ing.). Od roku 2022 působí na VŠE jako doktorand na katedře Ekonometrie. Závěrečné práce psal z oblasti dopravních problémů a specializuje se na metaheuristická řešení, kterými se dále zabývá v disertační práci.
Výuka a konzultační hodiny


VEVERKA LUKÁŠ, Ing.
Vystudoval VŠE v Praze, obor Ekonometrie a operační výzkum a v lednu 2021 se stal interním doktorandem na katedře ekonometrie. Zabývá se především odhadem nelineárních závislostí v časových řadách, ale i vybranými metodami strojového učení a s nimi úzce spojenou problematikou matematické informatiky.
Výuka a konzultační hodiny


ZOUHAR JAN, doc. Ing., Ph.D.
Domovská stránka: http://nb.vse.cz/~zouharj
Vystudoval obor Matematické metody v ekonomii na VŠE v Praze (Ing.) a obor Obecná matematika na MFF UK (Bc.). Na VŠE získal doktorát (Ph.D.) v oboru Ekonometrie a operační výzkum. V lednu 2009 nastoupil na katedru ekonometrie VŠE v Praze, kde v současnosti působí jako odborný asistent. Vyučuje kurzy z oblasti ekonometrie (Stochastické modely, Ekonometrie, Introductory Econometrics) a z oblasti teorie her (Games and Decisions). Mezi jeho odborné zájmy patří zejména teoretické modely struktur dodavatelských řetězců a aplikovaná ekonometrie a statistika; je autorem/spoluautorem článků v odborných časopisech Central European Journal of Operations Research, Politická ekonomie, Journal of Ornithology, Bird Study, ZOO Biology aj.
Výuka a konzultační hodiny


ZÝKOVÁ PETRA, Ing., Bc., Ph.D.
Vystudovala bakalářské obory Matematické metody v ekonomii na VŠE a Elektrotechnika, energetika a management na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. Dále vystudovala magisterský obor Ekonometrie a operační výzkum na VŠE. Na VŠE získala doktorát (Ph.D.) v oboru Ekonometrie a operační výzkum. V disertační práci se věnovala dynamických modelům analýzy obalu dat. Nyní působí na katedře ekonometrie jako odborná asistentka. Vede cvičení z předmětu Operační výzkum a Kvantitativní management.
Výuka a konzultační hodiny