Publikační činnost

Články v časopise s impakt faktorem:

 • FIALA, Petr, ŠAUER, Petr. Aplikace kombinatorických aukcí na lokaci veřejných podpor v oblasti životního prostředí: ekonomický laboratorní experiment. Politická ekonomie, 2011, roč. 59, č. 3, s. 379–392. ISSN 0032-3233.
 • HUŠEK, Roman, FORMÁNEK, Tomáš. Srovnání konvergence ekonomiky ČR a vybraných zemí eurozóny na základě analýzy funkcí odezvy a nabídkových či poptákových šoků. Politická ekonomie, 2011, roč. 59, č. 3, s. 291–309. ISSN 0032-3233.
 • PELIKÁN, Jan. Hybrid flow-shop with adjustment. Kybernetika, 2011, roč. 47, č. 1, s. 50–59. ISSN 0023-5954.
 • ČERNÝ, Michal, RADA, Miroslav. On the Possibilistic Approach to Linear Regression with Rounded or Interval-Censored Data. Measurement Science Review [online], 2011, roč. 11, č. 2, s. 34–40. ISSN 1335-8871. URL
 • ČERNÝ, Michal. Binary Segmention and Bonferroni-Type Bounds. Kybernetika, 2011, roč. 47, č. 1, s. 38–49. ISSN 0023-5954.
 • HLADÍK, Milan, ČERNÝ, Michal. Interval regression by tolerance analysis approach. Fuzzy Sets and Systems [online], 2011, s. 1–23. ISSN 0165-0114. URL
 • DLOUHÝ, Martin. Mental health services in the health accounts: the Czech Republic. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology [online], 2010, s. 1–7. ISSN 0933-7954. URL
 • ČERNÝ, Michal, HLADÍK, Milan. Two Complexity Results on c-optimality in Experimental Design. Computational Optimization and Applications [online], 2010, s. 1–10. ISSN 0926-6003. URL
 • MARIEL, Petr, PÁNKOVÁ, Václava. Exchange Rate Effects on Foreign Direct Investment Focusing on Central European Economies. Ekonomický časopis, 2010, roč. 58, č. 2, s. 176–187. ISSN 0013-3035.
 • DLOUHÝ, Martin. Efficiency and productivity analysis in health services. Prague Economic Papers, 2009, roč. XVIII, č. 2, s. 176–184. ISSN 1210-0455.
 • DLOUHÝ, Martin. Ekonomie péče o duševní zdraví v ČR. Politická ekonomie [online], 2009, roč. 57, č. 6, s. 792–800. ISSN 0032-3233. URL
 • JABLONSKÝ, Josef, GRMANOVÁ, Eva. Analýza efektívnosti slovenských a českých poisťovní pomocou modelov analýzy obalu dát. Ekonomický časopis, 2009, roč. 57, č. 9, s. 857–869. ISSN 0013-3035.
 • LOTFI, F.H., NOORA, A.A., JAHANSHAHLOO, G.R., JABLONSKÝ, Josef, MOZAFFARI, M.R., GERAMI, J. An MOLP based procedure for finding efficient units in DEA models. CEJOR [online], 2009, roč. 17, č. 1, s. 1–11. ISSN 1435-246X. URL
 • HUŠEK, Roman, PÁNKOVÁ, Václava. Exchange Rate Changes Effects on Foreign Direct investment. Prague Economic Papers, 2008, roč. 2, č. XVII, s. 118–126. ISSN 1210-0455.
 • DLOUHÝ, Martin, FLUSSEROVÁ, Lenka. Three Approaches to the Analysis of Cost Function in Health Care. Ekonomický časopis, 2007, roč. 55, č. 1, s. 69–78. ISSN 0013-3035.
 • DLOUHÝ, Martin, JABLONSKÝ, Josef, NOVOSÁDOVÁ, Ivana. Využití analýzy obalu dat pro hodnocení efektivnosti českých nemocnic. Politická ekonomie [online], 2007, roč. 54, č. 1, s. 60–71. ISSN 0032-3233. URL
 • JABLONSKÝ, Josef. Measuring the efficiency of production units by AHP models. Mathematical And Computer Modelling, 2007, roč. 46, č. 7–8, s. 1091–1098. ISSN 0895-7177.
 • NOVOSÁDOVÁ, Ivana, DLOUHÝ, Martin. Hodnotenie technickej efektívnosti nemocníc a odmeňovanie zdravotníkov. Ekonomický časopis, 2007, roč. 55, č. 8, s. 783–792. ISSN 0013-3035.
 • BENKO, M., FENGLER, M., KOPA, Miloš. On extracting information implied in options. Computational Statistics [online], 2007, roč. 22, č. 4, s. 543–553. ISSN 0943-4062. URL

Články v časopise registrované v databázi Scopus:

 • PELIKÁN, Jan, FÁBRY, Jan. Pickup and delivery problem. Communications, 2009, roč. 11, č. 3, s. 36–38. ISSN 1335-4205.
 • PEČ, O., WENIGOVÁ, B., RAITER, T., BAŠNÝ, Z., DLOUHÝ, Martin, STUCHLÍK, J., STRUK, P., ŠELEPOVÁ, P., ŠÍSTKOVÁ, V., VEPŘEK, P. Potřeby odborníků a uživatelů psychiatrické péče pro vytvoření modelu služeb pro duševně nemocné v Praze. Psychiatrie [online], 2009, roč. 13, č. 1, s. 10–14. ISSN 1211-7579. URL
 • PĚČ, O., DLOUHÝ, Martin, WENIGOVÁ, B., RAITER, T., BAŠNÝ, Z., STUCHLÍK, J., STRUK, P., ŠELEPOVÁ, P., ŠÍSTKOVÁ, V., VEPŘEK, P. Model péče o duševně nemocné v Praze a jeho ekonomické vyhodnocení, využití pro Karlovarský kraj. Psychiatrie, 2009, roč. 13, č. 2–3, s. 68–73. ISSN 1211-7579.
 • TAZIANI, T.Rezaei, SANEI, M., JAHANSHAHLOO, G.R., JABLONSKÝ, Josef, MOZAFFARI, M.R. Ranking Bank Branches with Interval Data by IAHP. International Journal of Mathematical Analysis [online], 2009, roč. 3, č. 20, s. 971–983. ISSN 1312-8876. URL
 • FÁBRY, Jan. A Dynamic Mesenger Problem. Communications, 2007, roč. 10, č. 4, s. 66–69. ISSN 1335-4205.

Články v recenzovaných časopisech:

 • BOROVIČKA, Adam. Srovnání volatility akciových indexů PX a FTSE 100. Acta Oeconomica Pragensia [online], 2011, roč. 19, č. 2, s. 66–88. 100 s. ISSN 0572-3043. URL
 • FIALA, Petr. Strategic Revenue Managemnet. Strategic management, 2011, roč. 16, č. 2, s. 37–45. ISSN 1821-3448.
 • ČERNÝ, Michal. Computational Aspects of Regression Analysis of Interval Data. WASET 2011 – Scientific Research and Experimental Development, 2011, roč. 7, č. 81, s. 421–428. ISSN 2010-376X. e-ISSN 2010-3778.
 • CHÝNA, Vladislav. Časová struktura úrokových sazeb na finančním trhu v období krize a konjuktury. Logos – Polytechnikos, 2010, roč. 1, č. 2, s. 53–71. ISSN 1804-3682.
 • CHÝNA, Vladislav. Řešení hlavolamu Harry Potter a princ dvojí krve pomocí optimalizace. Logos – Polytechnikos, 2010, roč. 1, č. 2, s. 14–24. ISSN 1804-3682.
 • DLOUHÝ, Martin, KUNCOVÁ, Martina. Operational Research Methods: Theory and Practice by Literature Survey. Logos – Polytechnikos, 2010, roč. 1, č. 2, s. 25–36. ISSN 1804-3682.
 • DLOUHÝ, Martin, COSOVEANU, G., ČÍŽMÁRIK, P., HINKOV, H. Mental Health Policies in Four Eastern European Countries. Central European Journal of Public Policy, 2010, roč. 4, č. 2, s. 4–17. ISSN 1802-4866.
 • DLOUHÝ, Martin. A Problem-Oriented Taxonomy of Simulation and Management Methods. Ekonomika a informatika, 2010, roč. VIII, č. 2, s. 117–127. ISSN 1336-3514.
 • DLOUHÝ, Martin. Dvacet let zdravotnických reforem 1989-2009. Zdravotnictví v České republice, 2010, roč. XIII, č. 2, s. 42–47. ISSN 1213-6050.
 • FIALA, Petr, KALČEVOVÁ, Jana, VRANÝ, Jan. CRAB – CombinatoRial Auction Body Software System. Journal of Software Engineering and Applications, 2010, roč. 3, č. 7, s. 718–722. ISSN 1945-3116.
 • FIALA, Petr. Design of Auctions for Electronic Business. Management Information Systems, 2010, roč. 5, č. 1, s. 37–42. ISSN 1452-774X.
 • KALČEVOVÁ, Jana, KUNCOVÁ, Martina, BOKŠTEFLOVÁ, Jana, MAŠÁTOVÁ, Jana, SMRČKA, pavel. Srovnávání výuky operačního výzkumu na vysokých školách v České republice s využitím metod vícekriteriálního hodnocení variant. Logos – Polytechnikos, 2010, roč. 1, č. 2, s. 25–36. ISSN 1804-3682.
 • KUNCOVÁ, Martina, LÍZALOVÁ, Lenka, KALČEVOVÁ, Jana. Srovnání zdravotních pojišťoven v České republice. Logos – Polytechnikos, 2010, roč. 1, č. 3, s. 89–108. ISSN 1804-3682.
 • PÁNKOVÁ, Václava, CIHELKOVÁ, Eva, HUŠEK, Roman. Analysis and Forecasting the Volatility of Euro -Dollar Exchange Rates. Croatian Operational Research Review (CRORS) [online], 2010, č. 1, s. 221–226. ISSN 1848-0225. URL
 • SKOČDOPOLOVÁ, Veronika, JABLONSKÝ, Josef. OPTIPROT – a spreadsheet-based decision support system. LNms, 2010, roč. 2, č. 2, s. 208–219. ISSN 2008-0050.
 • SKOČDOPOLOVÁ, Veronika, BENEŠOVÁ, A., KUNCOVÁ, Martina. MS Excel Usage for Multi-Criteria Linear Programming Problems Solving. Logos – Polytechnikos, 2010, roč. 1, č. 2, s. 25–36. ISSN 1804-3682.
 • DLOUHÝ, Martin, JABLONSKÝ, Josef. Využití simulace při analýze podnikových procesů. Acta Oeconomica Pragensia, 2009, roč. 17, č. 6, s. 27–36. ISSN 0572-3043.
 • DLOUHÝ, Martin, HORVÁTH, Milan. Ekonomika podpory zdraví na pracovišti. Zdravotnictví v České republice, 2009, roč. XII, č. 1, s. 28–29. ISSN 1213-6050.
 • FIALA, Petr, FARSKÝ, Miroslav, ZAHÁLKA, Jaroslav. Vícekriteriální hodnocení strategického scénaře Podkrušnohoří. Studia OECOLOGICA [online], 2009, roč. III, č. 1, s. 84–94. ISSN 1802-212X. URL
 • FIALA, Petr. Using an analytic network process model in combinatorial auctions. International Journal of the Analytic Hierarchy Process [online], 2009, roč. 1, č. 2, s. 109–120. ISSN 1936-6744. URL
 • FÁBRY, Jan. Dynamická úloha obchodního cestujícího. Ekonomika a informatika, 2009, roč. VII., č. 1, s. 28–55. ISSN 1336-3514.
 • JABLONSKÝ, Josef. Software Support for Multiple Criteria Decision Making Problems. Management Information Systems, 2009, roč. 4, č. 2, s. 29–34. ISSN 1452-774X.
 • ČERNÝ, Michal. K odhadu volatility finančních řad při oceňování derivátů. Acta Oeconomica Pragensia, 2009, roč. 16, č. 4, s. 12–21. ISSN 0572-3043.
 • HINKOV, H., DLOUHÝ, Martin, COSOVEANU, G., ČÍŽMÁRIK, P., ZARKOV, Z., OKOLYISKI, M., BROSHTILOV, A. Mental health services in four east European Countries. Bulgaria journal of public health, 2009, roč. I, č. 4, s. 2–13. ISSN 1313-6461.
 • DLOUHÝ, Martin, BARTÁK, Miroslav, HLAVÁČEK, Antonín, KOKAVEC, Petr, MALINA, Antonín. Zdravotnické technologie v ČR. Zdravotnictví v České republice, 2008, roč. 4, č. 4, s. 136–138. ISSN 1213-6050.
 • FIALA, Petr. Coordination in supply networks. Management Information systems 2007, 2008, s. 120–127. ISSN 1452-774X.
 • FIALA, Petr. Problém výběru technologií v sítích. Systémová integrace, 2008, roč. 15, č. 2, s. 81–90. ISSN 1210-9479.
 • FIALA, Petr. Přijímání nové techniky v sítích. Automa, 2008, roč. 14, č. 7, s. 42–44. ISSN 1210-9592.
 • DLOUHÝ, Martin, HAVELKOVÁ, Jana. Investice pro zdraví: Zdravotnictví v sociálním a hospodářském rozvoji. Zdravotnictví v České republice, 2007, roč. X, č. 1, s. 10–15. ISSN 1213-6050.
 • FIALA, Petr. Modelování a simulace dodavatelských sítí. Automa, 2007, roč. 13, č. 5, s. 24–26. ISSN 1210-9592.
 • FÍGLOVÁ, Zuzana. Ekonometrická analýza panelových dat s aplikací na vybavenost domácností. Acta Oeconomica Pragensia, 2007, roč. 15, č. 1, s. 13–18. ISSN 0572-3043.
 • HUŠEK, Roman, ŠVARCOVÁ, Radka. Modifikace IS-MP-IA modelu pro českou ekonomiku. Acta Oeconomica Pragensia, 2007, roč. 15, č. 1, s. 20–25. ISSN 0572-3043.
 • NOVOSÁDOVÁ, Ivana, DLOUHÝ, Martin. Analýza obalu dat: Jeden z nástrojov identifikácie neefektívnosti v zdravotníctve. Zdravotnictví v České republice [online], 2007, roč. 3, č. X, s. 106–109. ISSN 1213-6050. URL
 • PÁNKOVÁ, Václava. Investice při monetárních nejistotách. Statistika, 2007, roč. 87, č. 3, s. 191–196. ISSN 0322-788X.
 • PÁNKOVÁ, Václava. Práce s panelovými daty. Acta Oeconomica Pragensia, 2007, roč. 15, č. 1, s. 79–85. ISSN 0572-3043.
 • TICHÝ, Filip. Impact of accession to EU on international trade – case of the Czech Republic. Prague Economic Papers, 2007, roč. XVI, č. 4, s. 336–346. ISSN 1210-0455.

Příspěvky ve sborníku sledované v CPCI:

 • CHROBOK, Viktor. On the Convergence of the EU27 and Czech Net Export. České Budějovice 08.09.2010 – 10.09.2010. In: Mathematical Methods in Economics 2010. České Budějovice : University of South Bohemia, 2010, s. 283–288. ISBN 978-80-7394-218-2.
 • CHÝNA, Vladislav. Clustering with Bregman divergence in Factoring business. České Budějovice 08.09.2010 – 10.09.2010. In: Mathematical Methods in Economics. České Budějovice : University of South Bohemia, 2010, s. 289–295. ISBN 978-80-7394-218-2.
 • DLOUHÝ, Martin. A Classification of Simulation and Management Methods. České Budějovice 08.09.2010 – 10.09.2010. In: Mathematical Methods in Economics. České Budějovice : University of South Bohemia, 2010, s. 123–127. ISBN 978-80-7394-218-2.
 • FIALA, Petr. Approximations for solving network revenue management problems. České Budějovice 08.09.2010 – 10.09.2010. In: Mathematical Methods in Economics 2010. České Budějovice : University of South Bohemia, 2010, s. 132–137. ISBN 978-80-7394-218-2.
 • FÁBRY, Jan. Optimization of Routes in Pickup and Delivery Problem. České Budějovice 08.09.2010 – 10.09.2010. In: Mathematical Methods in Economics. České Budějovice : University of South Bohemia, 2010, s. 128–137. ISBN 978-80-7394-218-2.
 • HUŠEK, Roman, PÁNKOVÁ, Václava. Panel Analysis of Export Efficiency – CR and EU Members. České Budějovice 08.09.2010 – 10.09.2010. In: Mathematical Methods in Economics 2010. České Budějovice : University of South Bohemia, 2010, s. 279–282. ISBN 978-80-7394-218-2.
 • JABLONSKÝ, Josef, DLOUHÝ, Martin. Solving DEA and MCDM decision problems in spreadsheets. Prague 10.06.2010 – 11.06.2010. In: Efficiency and Responsibility in Education. Praha : Czech University of Life Sciences in Prague, 2010, s. 126–136. ISBN 978-80-213-2084-0.
 • JABLONSKÝ, Josef. Comparison of ranking methods in data envelopment analysis models. České Budějovice 08.09.2010 – 10.09.2010. In: Mathematical Methods in Economics [CD-ROM]. České Budějovice : University of South Bohemia, 2010, s. 302–308. ISBN 978-80-7394-218-2.
 • KUNCOVÁ, Martina, KALČEVOVÁ, Jana, NOVOTNÝ, Jakub, VOJÁČKOVÁ, Hana. Multicriteria Decision in the Analysis of the Market Environment for the Notification Process of the Broadband Network Development. České Budějovice 08.09.2010 – 10.09.2010. In: Mathematical Methods in Economics [CD-ROM]. České Budějovice : University of South Bohemia, 2010, s. 386–391. ISBN 978-80-7394-218-2.
 • MIHALČINOVÁ, Hana. Conditions which influence performance of economic system from perspective of game theory. České Budějovice 08.09.2010 – 10.09.2010. In: Mathematical Methods in Economics. České Budějovice : University of South Bohemia, 2010, s. 441–445. ISBN 978-80-7394-218-2.
 • PELIKÁN, Jan. On the complexity of the hybrid flowshop with adjustment. České Budějovice 08.09.2010 – 10.09.2010. In: Mathematical Methods in Economics. České Budějovice : University of South Bohemia, 2010, s. 511–516. ISBN 978-80-7394-218-2.
 • PÁNKOVÁ, Václava. FDI and Export, Substitute or Complement? České Budějovice 08.09.2010 – 10.09.2010. In: Mathematical Methods in Economics 2010. České Budějovice : University of South Bohemia, 2010, s. 495–498. ISBN 978-80-7394-218-2.
 • SKOČDOPOLOVÁ, Veronika, JABLONSKÝ, Josef. Multi-Criteria Evaluation of Human Development in European Countries. České Budějovice 08.09.2010 – 10.09.2010. In: Mathematical Methods in Economics 2010. České Budějovice : University of South Bohemia, 2010, s. 548–553. ISBN 978-80-7394-218-2.
 • VÁCLAVÍK, Milan. Extension and Reconvexification of Markowitz’s Optimal Portfolio Selection Model. České Budějovice 08.09.2010 – 10.09.2010. In: Mathematical Methods in Economics 2010. České Budějovice : University of South Bohemia, 2010, s. 652–657. ISBN 978-80-7394-218-2.
 • ZOUHAR, Jan, SLÁDKOVÁ, Ivana. Scheduling Project with Cyclical Structure: A Comparison of Fuzzy and Probabilistic Approaches. České Budějovice 08.09.2010 – 10.09.2010. In: Mathematical Methods in Economics 2010. České Budějovice : University of South Bohemia, 2010, s. 694–699. ISBN 978-80-7394-218-2.
 • ČERNÝ, Michal, HLADÍK, Milan. The regression tolerance quotient in data analysis. České Budějovice 08.09.2010 – 10.09.2010. In: Mathematical Methods in Economy 2010. České Budějovice : University of South Bohemia, 2010, s. 98–104. ISBN 978-80-7394-218-2.
 • BAKŠEFTOVÁ, Barbora, KALČEVOVÁ, Jana. IZAR- the Multiattribute Evaluation Decision Support for Linux. Praha 10.06.2010 – 11.06.2010. In: Efficiency and Responsibility in Education. Praha : Czech University of Life Sciences in Prague, 2010, s. 50–58. ISBN 978-80-213-2084-0.
 • BENEŠOVÁ, A., SKOČDOPOLOVÁ, Veronika, KUNCOVÁ, Martina. MS Excel ADD-IN Applications in MCDM Education. Praha 10.06.2010 – 11.06.2010. In: Efficiency and Responsibility in Education. Praha : Authors, 2010, s. 33–49. ISBN 978-80-213-2084-0.
 • KRKOŠKOVÁ, Šárka, RÁČKOVÁ, Adéla. Export analysis of selected transitive economies. České Budějovice 08.09.2010 – 10.09.2010. In: Mathematical Methods in Economics 2010. České Budějovice : University of South Bohemia, 2010, s. 399–404. ISBN 978-80-7394-218-2.
 • MAŠÁTOVÁ, Jana, KALČEVOVÁ, Jana, KUNCOVÁ, Martina, BOKŠTEFLOVÁ, Barbora, SMRČKA, Pavel. Comparison of the Universities from the Operational Research Point of View. České Budějovice 08.09.2010 – 10.09.2010. In: Mathematical Methods in Economics [CD-ROM]. České Budějovice : University of South Bohemia, 2010, s. 423–428. ISBN 978-80-7394-218-2.
 • SMRČKA, Pavel, KALČEVOVÁ, Jana. Implementation of single-criteria discrete methods. České Budějovice 08.09.2010 – 10.09.2010. In: Mathematical Methods in Economics [CD-ROM]. České Budějovice : University of South Bohemia, 2010, s. 572–577. ISBN 978-80-7394-218-2.
 • DLOUHÝ, Martin. A note on methods of efficiency measurement used in health care services. Kostelec nad Černými lesy 09.09.2009 – 11.09.2009. In: Mathematical Methods in Economics. Praha : Authors, 2009, s. 57–62. ISBN 978-80-213-1963-9. Abstrakt ISBN 978-80-213-1960-8.
 • FIALA, Petr, FLUSSEROVÁ, Lenka. Modeling and solving of double auctions. Kostelec nad Černými lesy 09.09.2009 – 11.09.2009. In: Mathematical Methods in Economics. Praha : Authors, 2009, s. 67–71. ISBN 978-80-213-1963-9. Abstrakt ISBN 978-80–213-1960-8.
 • HUŠEK, Roman, PÁNKOVÁ, Václava, CIHELKOVÁ, Eva. Optimal Investment in Steam and Hot Water Supply Industry. Bali 01.06.2009 – 03.06.2009. In: BARSOUM, Nader, VASANT, Pandian, HABASH, Rabi (ed.). The Second Global Conference on Power Control & Optimization „Awareness in Innovation of Global Optimal” [CD-ROM]. Bali : PCO, 2009, s. 1–4. ISBN 978-0-7354-0696-4.
 • HUŠEK, Roman, TICHÝ, Filip. Do stock market prices granger cause economic growth in CR? Praha 09.10.2009 – 11.10.2009. In: Mathematical Methods in Economics [CD-ROM]. Praha : Czech University of Life Sciences in Prague, 2009, s. 149–152. ISBN 978-80-213-1963-9.
 • JABLONSKÝ, Josef. A two-stage AHP/DEA model for evaluation of efficiency. Kostelec nad Černými lesy 09.09.2009 – 11.09.2009. In: Mathematical Methods in Economics. Praha : Authors, 2009, s. 159–164. ISBN 978-80-213-1963-9. Abstrakt ISBN 978-80-213-1960-8.
 • PELIKÁN, Jan, FÁBRY, Jan, KOŘENÁŘ, Václav. Pickup and Delivery Problem with Split Load. Vysoké Tatry 05.06.2008 – 07.06.2008. In: Quantitative Methods in Economics. Bratislava : University of Economics, 2009, s. 220–224. ISBN 978-80-8078-217-7.
 • PELIKÁN, Jan, FÁBRY, Jan. Split delivery vehicle routing problem. Kostelec nad Černými lesy 09.09.2009 – 11.09.2009. In: Mathematical Methods in Economy. Praha : Czech University of Life Sciences in Prague, 2009, s. 259–262. ISBN 978-80-213-1963-9. Abstrakt ISBN 978-80-213-1960-8.
 • PÁNKOVÁ, Václava. FDI and economic growth – central Europe. Kostelec nad Černými lesy 09.09.2009 – 11.09.2009. In: Mathematical Methods in Economics. Praha : Authors, 2009, s. 255–258. ISBN 978-80-213-1963-9. Abstrakt ISBN 978-80-213-1960-8.
 • SKOČDOPOLOVÁ, Veronika, JABLONSKÝ, Josef. Optimisation of production process in food-processing company. Kostelec nad Černými lesy 09.09.2009 – 11.09.2009. In: Mathematical Methods in Economy 2009. Praha : Czech University of Life Sciences in Prague, 2009, s. 290–295. ISBN 978-80-213-1963-9. Abstrakt ISBN 978-80-213-1960-8.
 • ZOUHAR, Jan. Multiple Marginalization in Serial and Parallel Supply Operating in a Non-Linear Environment. Kostelec nad Černými lesy 09.10.2009. In: Mathematical Methods in Economy 2009. Praha : Authors, 2009, s. 359–366. ISBN 978-80-213-1963-9.
 • NOWAK, Maciej, FIALA, Petr, KOŘENÁŘ, Václav. Auctions in communication networks. Kostelec nad Černými lesy 09.09.2009 – 11.09.2009. In: Mathematical Methods in Economics. Praha : Authors, 2009, s. 249–254. ISBN 978-80-213-1963-9. Abstrakt ISBN978-80-213-1960-8.
 • TRZASKALIK, Tadeusz, NOWAK, Maciej, FIALA, Petr. Analysis of discrete-event simulation results using trade-off information. Kostelec nad Černými lesy 09.09.2009 – 11.09.2009. In: Mathematical Methods in Economics. Praha : Authors, 2009, s. 323–328. ISBN 978-80-213-1963-9. Abstrakt ISBN 978-80-213-1960-8.
 • FIALA, Petr, KOŘENÁŘ, Václav. Supply Chain Formation by Combinatorial Auctions. Liberec 17.09.2008 – 19.09.2008. In: Mathematical Methods in Economics [CD-ROM]. Liberec : Faculty of Economics, Technical University, 2008, s. 98–105. ISBN 978-80-7372-387-3.
 • FIALA, Petr. Supply chain formation. Vysoké Tatry 05.06.2008 – 07.06.2008. In: Quantitative Methods in Economics (Multiple Criteria Decision Making XIV). Bratislava : Faculty of Economics, 2008, s. 54–60. ISBN 978-80-8078-217-7.
 • FLUSSEROVÁ, Lenka, FIALA, Petr. Iterative Combinatorial Auctions. Liberec 17.09.2008 – 19.09.2008. In: Mathematical Methods in Economics [CD-ROM]. Liberec : Faculty of Economics, Technical University, 2008, s. 115–124. ISBN 978-80-7372-387-3.
 • FÁBRY, Jan. Capicited Messenger Problem. Liberec 17.09.2008 – 19.09.2008. In: Mathematical Methods in Economics [CD-ROM]. Liberec : Faculty of Economics, Technical University, 2008, s. 84–90. ISBN 978-80-7372-387-3.
 • HUŠEK, Roman, PÁNKOVÁ, Václava. Analysis of Financial Structures in the Czech and Slovak Republic. Liberec 17.09.2008 – 19.09.2008. In: Mathematical Methods in Economics [CD-ROM]. Liberec : Faculty of Economics, Technical University, 2008, s. 204–211. ISBN 978-80-7372-387-3.
 • HUŠEK, Roman, PÁNKOVÁ, Václava. Optimization of Investment – Econometric Models. Pula 27.09.2006 – 29.09.2006. In: Croatian Operational Research Society – CRORS. Pula : CIP, 2008, s. 57–63. ISBN 978-953-7498-11-5.
 • JABLONSKÝ, Josef. Advance in Optimisation Software for LP and MIP problems. Vysoké Tatry 05.06.2008 – 07.06.2008. In: Quantitative Methods in Economics (Multiple Criteria Decision Making XIV). Bratislava : Iura Edition, 2008, s. 97–104. ISBN 978-80-8078-217-7.
 • JABLONSKÝ, Josef. Data Envelopment Analysis Models for Resource Allocation. Liberec 17.09.2008 – 19.09.2008. In: Mathematical Methods in Economics 2008 [CD-ROM]. Liberec : TU v Liberci, 2008, s. 221–229. ISBN 978-80-7372-387-3.
 • JABLONSKÝ, Josef. Random Inputs and Outputs in DEA Models. Pula 27.09.2006 – 27.09.2006. In: Croatian Operational Research Society – CRORS. Pula : CIP, 2008, s. 1–11. ISBN 978-953-7498-11-5.
 • KALČEVOVÁ, Jana. Combinatorial Auctions Test Suite. Liberec 17.09.2008 – 19.09.2008. In: Mathematical Methods in Economics 2008 [CD-ROM]. Liberec : TU FE, 2008, s. 245–249. ISBN 978-80-7372-387-3.
 • KOPA, Miloš, ŠINDELÁŘOVÁ, Irena, CHÝNA, Vladislav. Financial Data Prediction via Wavelet Transform – Exchange Rate Study. Liberec 17.09.2008 – 19.09.2008. In: Mathematical Methods in Economics 2008 [CD-ROM]. Liberec : Faculty of Economics, TU of Liberec, 2008, s. 266–273. ISBN 978-80-7372-387-3.
 • LAGOVÁ, Milada, KALČEVOVÁ, Jana. Automatic Testing Framework for Linear Optimization Problems. Liberec 17.09.2008 – 19.09.2008. In: Mathematical Methods in Economics 2008 [CD-ROM]. Liberec : TU FE, 2008, s. 320–325. ISBN 978-80-7372-387-3.
 • PELIKÁN, Jan, FÁBRY, Jan, KOŘENÁŘ, Václav. Pickup And Delivery Problem. Liberec 17.09.2008 – 19.09.2008. In: Mathematical Methods in Economics 2008 [CD-ROM]. Liberec : TU, 2008, s. 401–404. ISBN 978-80-7372-387-3.
 • PELIKÁN, Jan, FÁBRY, Jan, KOŘENÁŘ, Václav. Pickup and Delivery Problem. High Tatras 05.09.2008 – 07.09.2008. In: Quantitative Methods in Economics. Bratislava : University of Economics, 2008, s. 220–224. ISBN 978-80-8078-217-7.
 • PÁNKOVÁ, Václava. FDI Inflows And Exchange Rate. Liberec 17.09.2008 – 19.09.2008. In: Mathematical Methods in Economics [CD-ROM]. Liberec : Faculty of Economics, Technical University, 2008, s. 395–400. ISBN 978-80-7372-387-3.
 • ČERNÝ, Michal, ŠINDELÁŘOVÁ, Irena. Some Pictures and Scripts for Teaching IPMs. Liberec 17.09.2008. In: Mathematical Methods in Economics 2008. Liberec : Faculty of Economics, 2008, s. 60–69. ISBN 978-80-7372-387-3.
 • DLOUHÝ, Martin. Production Functions And Efficiency Evaluation In Health Care. Southampton 31.07.2007 – 05.08.2007. In: Operational Research for Health Policy: Making Better Decisions. Southampton : University of Southampton, 2007, s. 205–221. ISBN 978-3-03911-093-3.
 • FIALA, Petr, KOŘENÁŘ, Václav. Multicriteria Electronic Auctions. Ostrava 04.09.2007 – 06.09.2007. In: Mathematical Methods in Economics 2007 [CD-ROM]. Ostrava : TU VŠB, 2007, s. 1–6. ISBN 978-80-248-1457-5.
 • FLUSSEROVÁ, Lenka, FIALA, Petr. Winner Determination Problem. Ostrava 04.09.2007 – 04.09.2007. In: Mathematical Methods in Economics 2007 [CD-ROM]. Ostrava : TU VŠB, 2007, s. 1–6. ISBN 978-80-248-1457-5.
 • HAVRLANT, David. The price level convergence of the Czech Republic towards the European Union based on the Balassa Samuelson effect. Ostrava 04.09.2007 – 06.09.2007. In: Mathematical Methods in Economics 2007 [CD-ROM]. Ostrava : VŠB TU, 2007, s. 1–5. ISBN 978-80-248-1457-5.
 • HUŠEK, Roman, PÁNKOVÁ, Václava. Diversification Of Investment In Branches. Nova Gorica 26.09.2007 – 28.09.2007. In: SOR’07. Ljubljana : BORI, 2007, s. 301–306. ISBN 978-961-6165-25-9.
 • HUŠEK, Roman, PÁNKOVÁ, Václava. Frontier Production Function Analysis. Ostrava 04.09.2007 – 06.09.2007. In: Mathematical Methods in Economics 2007 [CD-ROM]. Ostrava : VŠB TU, 2007, s. 1–5. ISBN 978-80-248-1457-5.
 • JABLONSKÝ, Josef. Optimisation And Modelling With Spreadsheets. Nova Gorica 26.09.2007 – 28.09.2007. In: SOR’07. Ljubljana : BORI, 2007, s. 151–165. ISBN 978-961-6165-25-9.
 • JABLONSKÝ, Josef. Sensivity Analysis And Super-Efficiency Measures In Data Envelopment Analysis Models. Ostrava 04.08.2007 – 06.08.2007. In: Mathematical Methods in Economics 2007 [CD-ROM]. Ostrava : TU VŠB, 2007, s. 1–8. ISBN 978-80-248-1457-5.
 • KALČEVOVÁ, Jana. Wages and Education in the European Union. Ostrava 04.09.2007 – 06.09.2007. In: Mathematical Methods in Economics 2007 [CD-ROM]. Ostrava : TU Ostrava, 2007, s. 1–6. ISBN 978-80-248-1457-5.
 • KUNCOVÁ, Martina, PELEŠKA, Pavel, SVÁDOVÁ, Lenka, CHU, Andrej. Comparison Of Econometrics Tuition At Universities In EU Countries. Ostrava 04.09.2007 – 06.09.2007. In: Mathematical Methods in Economics 2007 [CD-ROM]. Ostrava : VŠB TU, 2007, s. 1–8. ISBN 978-80-248-1457-5.
 • KUNCOVÁ, Martina, WASSERBAUER, Pavel. Discrete Event Simulation – Helpdesk Model in SIMPROCESS. Praha 04.06.2007 – 06.06.2007. In: ECMS 2007 [CD-ROM]. Dudweiler : Digitaldruck Pirrot, 2007, s. 105–109. ISBN 978-0-9553018-2-7.
 • LAGOVÁ, Milada, KALČEVOVÁ, Jana. Linear Programming by the Game-Computer Support of Courses. Ostrava 04.09.2007 – 06.09.2007. In: Mathematical Methods in Economics 2007 [CD-ROM]. Ostrava : TU Ostrava, 2007, s. 1–7. ISBN 978-80-248-1457-5.
 • NOVOSÁDOVÁ, Ivana, DLOUHÝ, Martin. Efficiency Evaluation of Long-term Hospitals by Data Envelopment Analysis. Ostrava 04.09.2007 – 06.09.2007. In: Mathematical Methods in Economics 2007 [CD-ROM]. Ostrava : VŠB TU, 2007, s. 1–6. ISBN 978-80-248-1457-5.
 • PELIKÁN, Jan. Hybrid Flow Shop With Setup. Ostrava 04.09.2007 – 06.09.2007. In: Mathematical Methods in Economics 2007 [CD-ROM]. Ostrava : VŠB TU, 2007, s. 1–6. ISBN 978-80-248-1457-5.
 • PÁNKOVÁ, Václava. Efficiency of Investment Viewed through Value Added. Ostrava 06.09.2007 – 06.09.2007. In: Mathematical Methods in Economics 2007 [CD-ROM]. Ostrava : VŠB TU, 2007, s. 1–4. ISBN 978-80-248-1457-5.

Knižní monografie:

 • NOVOTNÝ, Ota, VOŘÍŠEK, Jiří. Digitální cesta k prosperitě. 1. vyd. Praha : PROFESSIONAL PUBLISHING, 2011. 262 s. ISBN 978-80-7431-047-8. (Další autoři: DOUCEK, Petr, KUNCOVÁ, Martina, MARYŠKA, Miloš, NOVÁK, Josef, ŘEZÁČ, Miroslav).
 • HAMERNÍKOVÁ, Bojka, DVOŘÁK, Pavel, KUBÁTOVÁ, Květa, OCHRANA, František, KLAZAR, Stanislav, MAAYTOVÁ, Alena, ČÍŽEK, Ondřej, FÍGLOVÁ, Zuzana. Formulation of the theoretical model of the fiscal policy optimization. 1. vyd. Praha : Matfyzpress, 2010. 135 s. ISBN 978-80-7378-151-4.
 • HAMERNÍKOVÁ, Bojka, DVOŘÁK, Pavel, KUBÁTOVÁ, Květa, OCHRANA, František, KLAZAR, Stanislav, MAAYTOVÁ, Alena, ČÍŽEK, Ondřej, FÍGLOVÁ, Zuzana. Problémy optimalizace rozpočtové a fiskální politiky. 1. vyd. Praha : Matfyzpress, 2010. 131 s. ISBN 978-80-7378-150-7.
 • FIALA, Petr. Dynamické dodavatelské sítě. 1. vyd. Praha : PROFESSIONAL PUBLISHING, 2010. 170 s. ISBN 978-80-7431-023-2.
 • FIALA, Petr, FÁBRY, Jan, JABLONSKÝ, Josef, PÁNKOVÁ, Václava, ČERNÝ, Michal, KALČEVOVÁ, Jana, DLOUHÝ, Martin. Operační výzkum – nové trendy. 1. vyd. Praha : PROFESSIONAL PUBLISHING, 2010. 239 s. ISBN 978-80-7431-036-2.
 • MÁLEK, Jiří. Problémy v řízení rizik. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2009. 118 s. ISBN 978-80-245-1632-5. (Další autoři: WITZANY, Jiří, JABLONSKÝ, Josef, MERTLÍK, Jakub, MÍŠEK, Radoslav, POHL, Martin, JANDA, Karel, SVÁROVSKÁ, Barbora).
 • PÁNKOVÁ, Václava. Nelineární optimalizace pro ekonomy. 2. rozšíř. vyd. Praha : PROFESSIONAL PUBLISHING, 2009. 175 s. ISBN 978-80-86946-95-5.
 • FIALA, Petr. Síťová ekonomika. 1. vyd. Praha : PROFESSIONAL PUBLISHING, 2008. 225 s. ISBN 978-80-86946-69-6.
 • DLOUHÝ, Martin, FÁBRY, Jan, KUNCOVÁ, Martina, HLADÍK, Tomáš. Simulace podnikových procesů. 1. vyd. Brno : Computer Press, 2007. 201 s. ISBN 978-80-251-1649-4.

Příspěvek v knižní monografii:

 • FIALA, Petr, WACHOWICZ, T. Applying a first price auction mechanism for supporting multi-bilateral negotiations. In: TRZASKALIK, Tadeusz, WACHOWICZ, Tomasz. Multiple criteria decision making ’09. Katowice : University of Economics, 2010, s. 63–80. 250 s. ISBN 978-83-7246-611-2.
 • FIALA, Petr, JABLONSKÝ, Josef, NOWAK, Maciej, TRZASKALIK, Tadeusz. Multicriteria performance comparison of european industrial firms. In: TRZASKALIK, Tadeusz, WACHOWICZ, Tomasz. Multiple criteria decision making’09. Katowice : University of Economics, 2010, s. 81–96. 250 s. ISBN 978-83-7246-611-2.
 • NOWAK, Maciej, FIALA, Petr, JABLONSKÝ, Josef. Planowanie projektów w srodowisku wieloprojektowych z wykorzystaniem symulacji komputerowej i podejscia interaktywnego. In: TRZASKALIKA, Tadeusza. Badania operacyjne w planowaniu projektów. Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2009, s. 71–94. 192 s. ISBN 978-83-7246-412-5.
 • DLOUHÝ, Martin. Operational research in health care: Viewpoint. In: LUBICZ, Marek. Operational research applied to health services in action. Wroclaw : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, 2009, s. 337–339. 408 s. ISBN 978-83-7493-409-1.
 • BICANOVÁ, Radka, FÍGLOVÁ, Zuzana, KAČEROVÁ, Eva. International migration and mobility of the EU cizizens in the Visegrad group coutries: comparison and bilateral flows. In: SILASI, Grigore, SIMINA, O.l. Migration, Mobility and Human Rights at the Eastern Border of the European Union. Timisoara : Editura Universitatii de Vest, 2008, s. 171–187. 413 s. ISBN 978-973-125-160-8.
 • FIALA, Petr, ŠAUER, Petr. Analýza dotazníků o zpracování domovního odpadu metodou DEA. In: ŠAUER, Petr, DVOŘÁK, Antonín. Příspěvky k metodologii ex-post analýz v politice životního prostředí III. Příbram : SEPTIMtisk, 2008, s. 119–132. 150 s. ISBN 978-80-904032-1-5.
 • FIALA, Petr. Modeling and Coordination of Dynamic Supply Networks. In: LAHA, Dipak, MANDAL, Purmendu. Handbook of Computational Inteligence in Manufacturing and Production Management. Hershey : Information Science Reference, 2008, s. 227–248. 516 s. ISBN 978-1-59904-582-5.
 • DLOUHÝ, Martin, GONDA, Petr, NEWKA, Pětr, NEMEC, Juraj. Financing Mental Health Care. In: SCHEFFLER, Richard M., POTŮČEK, Martin. Mental Health Care Reform in the Czech and Slovak Republics, 1989 to the Present. Prague : Karolinum Press, 2008, s. 161–183. 258 s. ISBN 978-80-246-1466-3.
 • FIALA, Petr. Analýza efektivnosti odpadového hospodářství českých obcí metodou DEA. In: ŠAUER, Petr. Příspěvky k metodologii ex-post analýz v politice životního prostžředí. Příbram : SEPTIMtisk, 2007, s. 87–105. ISBN 978-80-904032-0-8.