Oborová rada

Studijní program: Kvantitativní metody v ekonomice

Obor: Ekonometrie a operační výzkum

 

Předseda prof. Ing. Josef Jablonský, CSc. katedra ekonometrie VŠE
Členové prof. Ing. Josef Arlt, CSc. katedra statistiky a pravděpodobnosti VŠE
prof. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D. katedra ekonometrie VŠE
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc katedra ekonometrie VŠE
doc. Ing. Jan Fábry, Ph.D. katedra ekonometrie VŠE
prof. RNDr. Ing. Petr Fiala, CSc., MBA katedra ekonometrie VŠE
doc. Ing. Tomáš Formánek, Ph.D. katedra ekonometrie VŠE
prof. Mgr. Milan Hladík, Ph.D. Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha
doc. RNDr. Miloš Kopa, Ph.D. Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha
doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D. FJFI ČVUT Praha
prof. RNDr. Václava Pánková, CSc. katedra ekonometrie VŠE
prof. RNDr. Jan Pelikán, CSc. katedra ekonometrie VŠE
doc. RNDr. Pavel Pražák, Ph.D. FIM Univerzita Hradec Králové
prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc. OPF Slezská univerzita v Opavě
doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D. Provozně ekonomická fakulta ČZU Praha
doc. RNDr. Přemysl Šůcha, Ph.D. Český institut informatiky robotiky a kybernetiky ČVUT Praha
doc. Ing. Jan Zouhar, Ph.D. katedra ekonometrie VŠE