Oborová rada

Studijní program: Kvantitativní metody v ekonomice

Obor: Ekonometrie a operační výzkum

Předseda prof. Ing. Josef Jablonský, CSc. katedra ekonometrie VŠE
Členové prof. Ing. Josef Arlt, CSc. katedra statistiky a pravděpodobnosti VŠE
doc. Ing. Jiří Beck, CSc. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky
doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. Fakulta sociálních věd UK
prof. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D. katedra ekonometrie VŠE
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc katedra ekonometrie VŠE
doc. Ing. Jan Fábry, Ph.D. katedra ekonometrie VŠE
prof. RNDr. Ing. Petr Fiala, CSc., MBA katedra ekonometrie VŠE
prof. Ing. Roman Hušek, CSc. katedra ekonometrie VŠE
prof. RNDr. Ing. Jan Kodera, CSc. katedra měnové teorie a politiky VŠE
doc. RNDr. Miloš Kopa, Ph.D. Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha
prof. RNDr. Václava Pánková, CSc. katedra ekonometrie VŠE
prof. RNDr. Jan Pelikán, CSc. katedra ekonometrie VŠE
doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D. Provozně ekonomická fakulta ČZU Praha
prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc. Ústav teorie informace a automatizace AV ČR
doc. Ing. Jan Zouhar, Ph.D. katedra ekonometrie VŠE