Témata pro disertační práce

prof. Michal Černý
1. Ekonometrická analýza speciálních dat: symbolických, intervalových, vysokofrekvenčních, streamovaných apod.
2. Inference v částečně identifikovaných modelech
3. Nepřesná vstupní data v optimalizačních modelech
4. Finanční data a risk-managementové aplikace

prof. Martin Dlouhý
1. Využití operačního výzkumu ve zdravotnictví
2. Alokace zdrojů a analýza obalu dat

prof. Petr Fiala
1. Modelování a analýza kombinatorických aukcí
2. Modelování a analýza síťové ekonomiky
3. Modely revenue managementu
4. Koordinace dodavatelských řetězců

doc. Tomáš Formánek
1. Modelování makroekonomických dopadů potenciálního zavedení eura v ČR
2. Analýza kreditního rizika v bankovním sektoru
3. Semi-parametrické metody v úlohách ekonometrické prostorové analýzy

prof. Josef Jablonský
1. Modely analýzy obalu dat a jejich aplikace
2. Optimalizace v prostředí internetu

prof. Jan Pelikán
1. Diskrétní modely v operačním výzkumu
2. Produkční a logistické modely

doc. Jan Zouhar
1. Lineární a nelineární ekonometrické modely na krátkých panelových datech
2. Regresní modelování s víceúrovňovými daty