Témata pro disertační práce

prof. Josef Jablonský
1. Modely analýzy obalu dat a jejich aplikace
2. Optimalizace v prostředí internetu

prof. Jan Pelikán
1. Diskrétní modely v operačním výzkumu
2. Produkční a logistické modely

prof. Petr Fiala
1. Modelování a analýza kombinatorických aukcí
2. Modelování a analýza síťové ekonomiky
3. Modely revenue managementu
4. Koordinace dodavatelských řetězců

prof. Michal Černý
1. Ekonometrická analýza speciálních dat: symbolických, intervalových, vysokofrekvenčních, streamovaných apod.
2. Inference v částečně identifikovaných modelech
3. Nepřesná vstupní data v optimalizačních modelech
4. Finanční data a risk-managementové aplikace

prof. Martin Dlouhý
1. Využití operačního výzkumu ve zdravotnictví
2. Alokace zdrojů a analýza obalu dat