Statistika a ekonometrie

Do tohoto studijního oboru již nejsou přijímáni noví studenti.

Garant oboru: doc. RNDr. Ivana Malá, CSc.
Garantující katedry: katedra statistiky a pravděpodobnosti, katedra ekonometrie

Cílem studijního oboru je výchova obecně vzdělaných ekonomů s širokou odbornou specializací zaměřenou na profesní znalosti z oblasti ekonomicko-statistických analýz a ekonomického modelování využitelných ve firmách i ve státní správě. Absolventi oboru nacházejí běžně praktické uplatnění v centrálních ekonomických institucích, pojišťovnách, bankách, ve výzkumných ústavech a v investičních fondech. Své znalosti mohou aplikovat v marketingových výzkumech či výzkumech veřejného mínění, stejně jako v podnikových řídících útvarech.
Konkrétně se uplatňují např. jako:

  • odborníci na státní statistiku,
  • specialisté na průzkumy trhu a prognózování jeho vývoje, na analýzu dat z terénních průzkumů,
  • odborníci na software specializovaný na statistické a ekonometrické metody a na data ekonomického charakteru,
  • specialisté na přípravu, vyhodnocování a zpracování dat, a to nejen v ekonomické oblasti.

Na bakalářské studium navazují magisterské obory Ekonometrie a operační výzkum a Statisticko-pojistné inženýrství. Magisterské studium prohlubuje poznatky ze studovaného bakalářského oboru a poskytuje dostatečný prostor pro individualizaci studijní dráhy. Obor s podobným studijním programem se běžně studuje i v zahraničí pod názvem Statistics and Econometrics (Statistik und Ökonometrie).

Doporučený studijní plán

Název předmětu Ident ECTS
kredity
Doporučený semestr
1. 2. 3. 4. 5. 6.
oborově povinné předměty 143 29  28 30 26 18 12
Informatika 4IZ101 5 X
Management 3MA101 4 X
Matematika pro ekonomy 4MM101 6 X
Právo 2PR101 5 X
Základy demografie 4DM201 6 X
Ekonomie I * 3MI101
5EN101
8 X
Statistika 1 4ST203 6 X
Marketing a podniková politika 33F101 5 X
Matematika 2 4MM103 6 X
Mezinárodní ekonomie 2SE201 3 X
Účetnictví I 1FU201 6 X
Finance podniku 1FP201 3 X
Teorie pravděpodobnosti 4ST214 6 X
Statistické výpočetní prostředí 4ST310 3 X
Modely operačního výzkumu 4EK310 6 X
Finanční teorie, politika a instituce 11F201 5 X
Matematická statistika 4ST215 6 X
Hospodářská a sociální statistika 4ES407 6 X
Lineární modely 4EK213 6 X
Statistické metody 1 4ST301 6 X
Programy pro matematické modelování 4EK313 6 X
Úvod do ekonometrie * 4EK214
4EK610
6 X
Statistické metody 2 4ST302 6 X
Stochastické modely 4EK315 6 X
Angličtina 12 X X X X
oborově volitelné předměty 18   9 3
Analýza reálných dat (v angličtině) 4ST606 3
Aplikovaná statistika (v angličtině) 4ST618 3
Bakalářský odborný seminář 4EK326 3
Calculus 4MM121 1
Demografická praktika pro statistiky 4DM222 3
Ekonometrie * 4EK216
4EK612
6
Ekonomická demografie I 4DM415 6
Kvantitativní ekonomie 4EK423 6
Matematické modelování II 4EK202 3
Řízení projektů 4EK411 6
Statistika v R * 4ST315
4ST605
3
Tvorba aplikací v MS EXCEL 4IT382 6
Úvod do finanční a pojistné matematiky * 4ST309
4ST608
6
Úvod do pravděpodobnosti 4ST111 3
Úvod do statistiky – bayesovský přístup 4ST312 3
Vybrané ekonomické disciplíny – historie 4ST323 3
Základy pojistné matematiky 4ST320 3
Základy statistiky (v angličtině) 4ST318 3
volně volitelné předměty 13     4 9
státní zkoušky 6 6
bakalářská státní zkouška 3 X
obhajoba bakalářské práce 3 X

* Lze si zapsat pouze jeden z uvedených předmětů.

Výuka angličtiny

Student absolvuje před začátkem prvního semestru rozřazovací test, na základě jeho výsledků si potom zapisuje kurzy. Bližší informace viz web katedry anglického jazyka.

Tělesná výchova

Student má povinnost získat v průběhu bakalářského studia 2 zápočty z tělesné výchovy. Zápočet lze získat za účast v tělesné výchově po dobu jednoho semestru nebo za účast na letním, případně zimním výcvikovém kurzu.