Povinnosti doktorandů

Povinnosti doktorandů na katedře ekonometrie VŠE – čtyřleté studium

 • 1. ročník
  • Skládání předepsaných zkoušek – do konce prvního ročníku musí být úspěšně složeny alespoň dvě zkoušky.
  • Obhájit projekt disertační práce na schůzi katedry.
 • 2. ročník
  • Skládání předepsaných zkoušek – do konce druhého ročníku musí být složeny všechny zbývající zkoušky.
  • Vystoupení na Dni doktorandů FIS (alespoň jednou za celé studium, nejpozději do konce 3. ročníku).
  • Zaslat příspěvek na konferenci (např. MME, QME, apod.).
  • Aktivní účast na vědecko-výzkumné práci katedry (IGA projekty).
 • 3. ročník
  • Složení státní doktorské zkoušky (SDZ).
  • K SDZ předložit teze dizertace v rozsahu cca 20-30 stran.
  • Vystoupení na Dni doktorandů FIS (alespoň jednou za celé studium, nejpozději do konce 3. ročníku).
  • Zaslat příspěvek do časopisu (Scopus nebo WoS – např. Politická ekonomie, Prague Economic Papers, Ekonomický časopis).
  • Aktivní účast na vědecko-výzkumné práci katedry (IGA projekty).
  • Splnění minimálního počtu 3 publikačních bodů dle aktuálně platných publikačních standardů FIS.
 • 4. ročník
  • Úspěšná „malá obhajoba“ disertační práce.
  • Zaslat příspěvek do časopisu (Scopus nebo WoS – např. Politická ekonomie, Prague Economic Papers, Ekonomický časopis).
  • Aktivní účast na vědecko-výzkumné práci katedry (IGA projekty).
 • Pro interní doktorandy dále platí:
  • Výuka podle potřeb katedry (průměrně 4 h týdně).
  • Konzultační hodiny (4 h týdně).
  • Přítomnost na katedře podle stanovených požadavků.
  • Suplování v případě potřeby.
 • Doktorská disertační práce:
  • Disertaci pro „malou obhajobu“ je třeba odevzdat minimálně 1 měsíc před jejím konáním.
  • Disertaci pro závěrečnou obhajobu je třeba odevzdat minimálně 3 měsíce před jejím termínem.
  • K podání přihlášky k závěrečné obhajobě je třeba mít splněno:
   • Minimálně 10 publikačních bodů dle aktuálně platných publikačních standardů FIS.
   • Publikovaný odborný článek indexovaný ve Scopusu nebo WoS s minimálně 1/3 autorským podílem nebo alespoň doložené přijetí k publikaci.

 

Povinnosti doktorandů na katedře ekonometrie VŠE – tříleté studium

 • 1. ročník
  • Skládání předepsaných zkoušek – do konce prvního ročníku musí být úspěšně složeny alespoň dvě zkoušky.
  • Obhájit projekt disertační práce na schůzi katedry.
 • 2. ročník
  • Skládání předepsaných zkoušek – do konce druhého ročníku musí být složeny všechny zbývající zkoušky.
  • Vystoupení na Dni doktorandů FIS (alespoň jednou za celé studium).
  • Zaslat příspěvek na konferenci (např. MME, QME, apod.).
  • Aktivní účast na vědecko-výzkumné práci katedry (IGA projekty).
 • 3. ročník
  • Složení státní doktorské zkoušky (SDZ).
  • K SDZ předložit teze dizertace v rozsahu cca 15-20 stran.
  • Vystoupení na Dni doktorandů FIS (alespoň jednou za celé studium).
  • Zaslat příspěvek do odborného časopisu (Scopus nebo WoS – např. Politická ekonomie, Prague Economic Papers, Ekonomický časopis).
  • Aktivní účast na vědecko-výzkumné práci katedry (IGA projekty).
 • 4. ročník
  • „Malá obhajoba“ disertační práce
 • Pro interní doktorandy dále platí:
  • Výuka podle potřeb katedry (průměrně 4 h týdně).
  • Konzultační hodiny (4 h týdně).
  • Přítomnost na katedře podle stanovených požadavků.
  • Suplování v případě potřeby.
 • Doktorská disertační práce:
  • Předběžná obhajoba práce („malá obhajoba“) musí proběhnout minimálně 6 měsíců před konečným termínem pro ukončení studia.
  • Disertaci pro „malou obhajobu“ je třeba odevzdat minimálně 1 měsíc před jejím konáním.
  • Disertaci pro velkou obhajobu je třeba odevzdat minimálně 3 měsíce před jejím termínem.