Odborné společnosti

    ČSOV (Česká společnost pro operační výzkum)
Česká ekonometrická společnost
Česká statistická společnost
EURO (Association of European Operational Research Societies)
IFORS (International Federation of Operational Research Societies)
INFORMS (Institute for Operations Research and Management Science)
The OR Society (UK)
International Society on MCDM