Termíny státních zkoušek ZS 2019/2020

Byly zveřejněny termíny státních zkoušek pro ZS 2019/2020. Magisterské státní zkoušky (EO), zkoušky z vedlejších specializací i bakalářské státní zkoušky (MM, SE) se uskuteční dne 4. 2. 2020.

Podrobnější informace ke státním zkouškám včetně státnicových otázek nejdete na studentském intranetu Fakulty informatiky a statistiky.