Termíny státních zkoušek LS 2022/2023

Byly zveřejněny termíny státních zkoušek pro LS 2022/2023. Magisterské státní zkoušky (EO) se uskuteční dne 7.-8. 6. a 24. 8. 2023, zkoušky z vedlejších specializací i bakalářské státní zkoušky (MM, SE) se uskuteční dne 14. 6. a 24. 8. 2023.

Podrobnější informace ke státním zkouškám včetně státnicových otázek nejdete na studentském intranetu Fakulty informatiky a statistiky.

Termín pro přihlášení na souborné zkoušky z vedlejších specializací je 2. 5. 2023 do 15:00 pro červnový termín a 29. 6. 2023 do 15:00 pro srpnový termín.