Termíny státních zkoušek LS 2021/2022

Byly zveřejněny termíny státních zkoušek pro LS 2021/2021. Magisterské státní zkoušky (EO) se uskuteční dne 7.-8. 6. a 25. 8. 2022, zkoušky z vedlejších specializací i bakalářské státní zkoušky (MM, SE) se uskuteční dne 22.-23. 6. a 25. 8. 2022.

Podrobnější informace ke státním zkouškám včetně státnicových otázek nejdete na studentském intranetu Fakulty informatiky a statistiky.

Termín pro přihlášení na souborné zkoušky z vedlejších specializací je 2. 5. 2022 do 15:00 pro červnový termín a 30. 6. 2022 do 15:00 pro srpnový termín.