AKTUALIZOVÁNO: Termíny státních zkoušek LS 2020/2021

Byly zveřejněny termíny státních zkoušek pro LS 2020/2021. Magisterské státní zkoušky (EO) se uskuteční dne 8. 6. a 25. 8. 2021, zkoušky z vedlejších specializací i bakalářské státní zkoušky (MM, SE) se uskuteční dne 23. 6. a 25. 8. 2021.

Výtisk bakalářské nebo diplomové práce přinese student na obhajobu (neodevzdává se předem na katedru), podrobnější informace ke státním zkouškám včetně státnicových otázek nejdete na studentském intranetu Fakulty informatiky a statistiky.

Termín pro přihlášení na souborné zkoušky z vedlejších specializací je 17. 5. 2021 do 15:00.