Mimosemestrální kurs Katedry ekonometrie a konzultační firmy EY

Katedra ekonometrie pořádá ve spolupráci s konzultační firmou EY mimosemestrální kurz

4EK614 Applied Operational Research in Business Consulting

Kurs vedou odborníci z EY ve formě případových studií z aplikací operačního výzkumu v průmyslové a finanční praxi.
Oborovým studentům bude kurs uznán mezi oborově volitelné předměty v letním semestru 2022.

Web: https://www.ey.com/cs_cz/financial-services/applied-operational-research-in-business-consulting

Info: Katedra ekonometrie, prof. Michal Černý