EY vypisuje studentské granty

Významná konzultační firma EY vypisuje studentské granty (stipendia):

  • EY’20 – stipendium 20 000 Kč pro bakalářské práce
  • EY’50 – stipendium 50 000 Kč pro diplomové práce

pro studenty, kteří plánují psát bakalářskou/diplomovou práci na téma ekonometrické modelování kreditního rizika.

  • Vhodné pro studenty, kteří plánují obhajovat závěrečnou práci do 18 měsíců od vyhlášení výsledků soutěže.
  • Termín pro registraci: 25. říjen 2024
  • 4. listopadu 2024 proběhne soutěž, kde uchazeč přednese desetiminutovou prezentaci o svém bakalářském/diplomovém projektu; výsledky budou vyhlášeny 11. listopadu.
  • Web:          EY’20 | EY Česká republika         EY’50 | EY Česká republika
  • Kontaktní osoba: prof. Michal Černý (VŠE), Tereza Koštůrová (EY)
  • V roce 2023 obdržela prémii EY’50 studentka Katedry ekonometrie s diplomovou prací zaměřenou na scoring pomocí logistické regrese s nekonstantními parametry.