Ekonometrie a operační výzkum

Garant oboru: prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.
Garantující katedra: katedra ekonometrie

Absolvováním tohoto studijního oboru lze získat teoretické znalosti a zčásti i praktické návyky z oblasti ekonometrie a operačního výzkumu. Z praxe je známa velmi dobrá adaptabilita takto orientovaných absolventů do nově vznikajících a interdisciplinárních profesních zaměření, založená na známém fenoménu, že verbálně pěstované disciplíny si lze v případě potřeby doplnit snáze, než disciplíny založené na exaktních a modelových postupech. Uplatnění absolventů je především v centrálních institucích, u manažerských konzultačních firem, ve větších průmyslových podnicích, v útvarech prognózování a strategického plánování, konjunkturní analýzy, ve výzkumných institucích ekonomického charakteru, v bankách a mezinárodních ekonomických a finančních organizacích.
Zahraniční zkušenosti: Ekonometrie a operační výzkum je na úrovni hlavní či vedlejší specializace součástí studijních programů všech renomovaných univerzit a škol, vychovávajících vysokoškolsky vzdělané ekonomy.
Anglický ekvivalent: Econometrics and Operational Research, velmi blízký je Management Science. Americký ekvivalent: Econometrics and Operations Research.
Německý ekvivalent: Oekonometrie und Unternehmensforschung, ale používá se i anglické (americké) označení.

Doporučený studijní plán

Název předmětu Ident ECTS
kredity
Doporučený semestr
1. 2. 3. 4.
oborově povinné předměty 48 24 15 9
Ekonomie II. * 3MI411
5EN411
5EN461
6 X
Pokročilá ekonometrie * 4EK416
4EK608
6 X
Simulační modely ekonomických procesů 4EK412 6 X X
Nelineární modely 4EK413 6 X X
Vícekriteriální rozhodování * 4EK427
4EK606
6 X X
Diskrétní modely * 4EK314
4EK605
6 X
Skupinové rozhodování 4EK428 3 X
Teorie her a ekonomického rozhodování 4EK421 6 X X
Státnicový a diplomový seminář 4EK414 3 X
oborově volitelné předměty 18 6 6 6
Hospodářská statistika 4ES411 6
Logické programování 4IZ530 3
Magisterský odborný seminář 4EK426 3
Modely ekonomických a finančních časových řad 4ST432 6
Modely produkčních systémů 4EK425 6
Modely v neživotním pojištění * 4ST422
4ST622
3
Oceňování derivátů 1BP434 3
Praktikum z ekonometrie 4EK417 6
Praktikum z operačního výzkumu * 4EK321
4EK607
6
Statistické metody 2 4ST302 6
Systém národního účetnictví a rozbory * 4ES409
4ES429
7
Teorie informace a inference 4IZ410 6
Teorie výběrových šetření 4ST413 6
Vícerozměrná statistika 4ST512 6
Vybrané partie ekonometrie a operačního výzkumu (v angličtině) +
Vybrané partie ekonometrie a operačního výzkumu II (v angličtině) **
4EK611
4EK613
3
volně volitelné předměty 9   3  6
předměty vedlejší specializace 30 10 10 10
státní zkoušky 15 15
státní zkouška z vedlejší specializace 3 X
státní zkouška odborná včetně ekonomie 6 X
obhajoba diplomové práce 6 X

* Lze si zapsat jeden z uvedených předmětů.
** Vypisován obvykle jeden z mimosemestrálních kurzů pro zahraničního přednášejícího.