Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Matematické metody v ekonomii

Související stránky

Garant oboru: prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.
Garantující katedra: katedra ekonometrie

Bakalářský studijní obor Matematické metody v ekonomii nabízí získání základních teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti používání kvantitativních metod na podnikové i makroekonomické úrovni. Během studia se posluchači seznámí se základy ekonomické teorie, podnikové ekonomiky, podstatou matematického modelování jako nástroje pro analýzu a řešení rozhodovacích problémů a optimálního řízení ekonomických procesů s využitím běžných i specializovaných programových produktů. Výhodou takto orientovaných absolventů je jejich velmi dobrá adaptabilita na vznikající praktické potřeby, vyžadující interdisciplinární přístupy k řešení složitých reálných úloh. Absolventi nacházejí uplatnění u konzultačních firem, v analytických odděleních bank a výrobních či logistických firem, v marketingových agenturách, ve veřejných i soukromých výzkumných organizacích apod. Po absolvování si mohou dále prohloubit znalosti v navazujícím magisterském studiu na oboru Ekonometrie a operační výzkum.

Doporučený studijní plán

Název předmětu Ident ECTS
kredity
Doporučený semestr
1. 2. 3. 4. 5. 6.
oborově povinné předměty 149 29 29 24 28 27 12
Matematika pro ekonomy 4MM101 6 X
Právo 2PR101 5 X
Informatika 4IZ101 5 X
Základy demografie 4DM201 6 X
Ekonomie I * 3MI101
5EN101
8 X
Statistika 4ST201 6 X
Finanční teorie, politika a instituce 11F201 5 X
Operační výzkum 4EK311 6 X
Management 3MA101 4 X
Účetnictví I. 1FU201 6 X
Finance podniku 1FP201 3 X
Marketing a podniková politika 33F101 5 X
Mezinárodní ekonomie 2SE201 3 X
Lineární modely 4EK213 6 X
Úvod do ekonometrie * 4EK214
4EK610
6 X
Programy pro matematické modelování 4EK313 6 X
Stochastické modely 4EK315 6 X
Ekonometrie * 4EK216
4EK612
6 X
Matematika pro informatiky a statistiky 4MM103 6 X
Tvorba aplikací v MS Excel 4IT382 6 X
Úvod do teorie pravděpodobnosti a mat. statistiky 4ST220 6 X
Statistické metody I. 4ST301 6 X
Řízení projektů 4EK411 6 X
Kvantitativní ekonomie 4EK423 6 X
Bakalářský odborný seminář 4EK326 3 X
Angličtina 12 X X X X
oborově volitelné předměty 18 3 3 3 3 6
Analýza kategoriálních dat 4ST303 3
Hospodářská a sociální statistika 4ES407 6
Metody statistického srovnávání 4ES402 3
Matematické modelování 2 4EK202 3
Monetární makroanalýza 1MT401 6
Statistika v R 4ST315 3
Teorie a praxe řízení aktiv 1MT403 4
Teorie informace a inference 4IZ410 6
Úvod do umělé inteligence 4IZ229 6
volně volitelné předměty 10 4 3
státní zkoušky 6 6
bakalářská státmí zkouška 3 X
obhajoba bakalářské práce 3 X

* Lze si zapsat pouze jeden z uvedených předmětů.

Výuka angličtiny

Student absolvuje před začátkem prvního semestru rozřazovací test, na základě jeho výsledků si potom zapisuje kurzy. Bližší informace viz kaj.vse.cz/pro-studenty/anglictina-od-akad-roku-201213/.

Tělesná výchova

Student má povinnost získat v průběhu bakalářského studia 2 zápočty z tělesné výchovy. Zápočet lze získat za účast v tělesné výchově po dobu jednoho semestru nebo za účast na letním, případně zimním výcvikovém kurzu.