Témata

Prof. Josef Jablonský
1. Modely analýzy obalu dat a jejich aplikace.
2. Optimalizace v prostředí internetu.

Prof. Roman Hušek
1. Economic impacts anticipation of the integration of the CR to the EU – econometric approach.
2. Convergence of the Czech economy to the EU standards.

Prof. Jan Pelikán
1. Diskrétní modely.
2. Produkční a logistické modely.

Prof. Petr Fiala
1. Modelování a analýza kombinatorických aukcí.
2. Modelování a analýza síťové ekonomiky.

Doc. Martin Dlouhý
1. Využití teorie her pro modelování oligopolních trhů.
2. Simulační modely podnikových procesů.


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague