Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Kvantitativní metody v managementu

Související stránky

Vedlejší specializace Kvantitativní metody v managementu poskytuje studentům možnost získat přehled o aktuálních matematických metodách a modelech pro analýzu rozhodovacích problémů především na mikroekonomické úrovni. Základem studijního programu jsou optimalizační a simulační modely i další analytické modely operačního výzkumu se zvláštním zřetelem na jejich programové zabezpečení a uplatnění v praxi. Program je dále doplněn o modely a metody řízení projektů, které patří k nejčastěji používaným analytickým nástrojům v praxi. V povinných předmětech je značná pozornost věnována aktuálním programovým systémům pro podporu modelování a samostatné práci studentů.

Komu je specializace určena
Vedlejší specializace je určená pro všechny studenty VŠE pětiletého magisterského studia i navazujícího magisterského studia VŠE kromě studentů pětiletého magisterského oboru Matematické metody v ekonomii a studenty navazujícího magisterského oboru Ekonometrie a operační výzkum.

Podmínky pro volbu vedlejší specializace
Specializace předpokládá absolvování základních kurzů 4EK311 Operační výzkum (případně 4EK212 Kvantitativní management). Vedlejší specializace je však koncipovaná i pro ty studenty, kteří dosud uvedené předměty neabsolvovali – v takovém případě si zapíší v jejím úvodu mezi volitelnými předměty kurz 4EK311.

Garant vedlejší specializace : prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.