Grants & Projects

In Progress:

 • Moderní kvantitativní přístupy k řešení současných ekonomických problémů
  Project #: IGA – F4/57/2017
  Investigator: Ing. Adam Borovička, Ph.D.
  1. 3. 2017 – 28. 2. 2019
 • Moderní metody práce s neurčitostí a nejistotou ve statistických a optimalizačních modelech
  Project #: IGA – F4/58/2017
  Investigator: Ing. Ondřej Sokol
  1. 3. 2017 – 28. 2. 2019
 • Přenos informací na finančních trzích v období turbulencí: Asymetrické míry závislosti
  Project #: IGA – F4/93/2017
  Investigator: Ing. Petra Tomanová, MSc
  1. 3. 2017 – 28. 2. 2019
 • Analýza vlivu spotřeby energie na hospodářský růst pomocí spatial econometrics
  Project #: IGA – F4/73/2016
  Investigator: Ing. Lukáš Frýd
  1. 3. 2016 – 31. 12. 2018
 • Analýza vysokofrekvenčních dat na finančních trzích: Odhady za přítomnosti mikrostrukturního šumu
  Project #: IGA – F4/63/2016
  Investigator: Mgr. Vladimír Holý
  1. 3. 2016 – 31. 12. 2018
 • Modely pro hodnocení výkonnosti, benchmarking a alokaci zdrojů ve veřejném sektoru
  Project #: GAČR – 16-01821S
  Investigator: prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.
  1. 1. 2016 – 31. 12. 2018
 • Rozhodování při nejistotě; analýza stability a robustifikace optimalizačních modelů
  Project #: GAČR – 16-00408S
  Investigator: prof. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D.
  1. 1. 2016 – 31. 12. 2018

Project database – Oddělení vědy a výzkumu

Finished:

 • Big data: klasifikace, robustifikace, optimalizace
  Project #: IGA – F4/58/2014
  Investigator: Mgr. Nataliya Soldatyuk
  1. 3. 2014 – 31. 12. 2015
 • Kvantifikace makroekonomických šoků v ČR a komparace s vybranými ekonomikami EU
  Project #: IGA – F4/24/2014
  Investigator: prof. RNDr. Václava Pánková, CSc.
  1. 3. 2014 – 31. 12. 2015
 • Dynamické vytváření cen a alokace zdrojů v sítích
  Project #: GAČR – 13-07350S
  Investigator: prof. RNDr. Ing. Petr Fiala, CSc., MBA
  1. 2. 2013 – 31. 12. 2015
 • Modely optimálního ekonomického rozhodování za nestability, nejistoty a neurčitosti
  Project #: GAČR – P403/12/1947
  Investigator: doc. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D.
  1. 1. 2012 – 31. 12. 2015
 • Modely hodnocení efektivnosti v hierarchických ekonomických systémech
  Project #: GAČR – P403/12/1387
  Investigator: prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.
  1. 1. 2012 – 31. 12. 2015
 • Optimalizační modely v ekonomickém rozhodování
  Project #: IGA – F4/11/2013
  Investigator: prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.
  1. 3. 2013 – 31. 12. 2014
 • Rovnováha v ekonomických systémech – modely a analýzy
  Project #: IGA – F4/19/2013
  Investigator: prof. RNDr. Ing. Petr Fiala, CSc., MBA
  1. 3. 2013 – 31. 12. 2014
 • Konkurenční struktury a efektivnost dodavatelských řetězců
  Project #: GAČR – P402/12/P241
  Investigator: Ing. Jan Zouhar, Ph.D.
  1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
 • Problémy kombinatorické optimalizace v dopravních systémech
  Project #: GAČR – P402/12/P635
  Investigator: Ing. Jan Melechovský, Ph.D.
  1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
 • Financing and Resource Allocation in Mental Health Care in Central and Eastern Europe
  Project #: GAČR – P403/10/0041
  Investigator: doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý Dr., MSc.
  1. 1. 2010 – 31. 12. 2012
 • Revenue management – modely a analýzy
  Project #: GAČR – P402/10/0197
  Investigator: prof. RNDr. Ing. Petr Fiala, CSc., MBA
  1. 1. 2010 – 31. 12. 2012
 • Modelování a anticipace vlivů alternativní monetární politiky na ekonomiku ČR
  Project #: IGA – F4/1/2012
  Investigator: prof. RNDr. Václava Pánková, CSc.
  1. 3. 2012 – 31. 12. 2012
 • Modely operačního a finančního managementu
  Project #: IGA – F4/16/2011
  Investigator: prof. RNDr. Ing. Petr Fiala, CSc., MBA
  1. 3. 2011 – 31. 12. 2012
 • Efektivita a optimalita v ekonomickém rozhodování: modelový přístup
  Project #: IGA – F4/18/2011
  Investigator: prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.
  1. 3. 2011 – 31. 12. 2012
 • Ekonometrická analýza očekávaných vlivů EU a EMU na vnější ekonomické vztahy ČR
  Project #: GAČR – GA402/09/0273
  Investigator: prof. Ing. Roman Hušek, CSc.
  1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
 • Modely hodnocení efektivnosti a výkonnosti rozhodovacích jednotek a jejich aplikace
  Project #: GAČR – GA402/09/0231
  Investigator: prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.
  1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
 • Optimalizační modely ve výrobě a dopravě
  Project #: GAČR – GA402/09/0041
  Investigator: prof. RNDr. Jan Pelikán, CSc.
  1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
 • Optimalizační modely a jejich aplikace
  Project #: IGA – F4/18/2010
  Investigator: prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.
  1. 3. 2010 – 31. 12. 2010
 • Obchodní vztahy ČR s EU. Ekonomická analýza a prognóza.
  Project #: IGA – F4/13/2010
  Investigator: prof. Ing. Václava Pánková, CSc.
  1. 3. 2010 – 31. 12. 2010
 • Praktické aplikace ekonomických rozhodovacích procesů
  Project #: IGA – F4/14/2010
  Investigator: Ing. Martina Kuncová, Ph.D.
  1. 3. 2010 – 31. 12. 2010
 • Simulační modely jako nástroj analýzy složitých manažerských rozhodovacích problémů
  Project #: GAČR – GA402/08/0155
  Investigator: doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý Dr., MSc.
  1. 1. 2008 – 31. 12. 2010
 • Multiple-Criteria Decision Making
  Project #: MŠMT-kontakt – 8663/2008-32
  Investigator: prof. RNDr. Ing. Petr Fiala, CSc., MBA
  1. 1. 2008 – 31. 12. 2009
 • Kombinatorické aukce – modelování a analýza
  Project #: GAČR – GA402/07/0166
  Investigator: prof. RNDr. Ing. Petr Fiala, CSc., MBA
  1. 1. 2007 – 31. 12. 2009
 • Ekonomické dopady rozšíření EU na ČR a další nové členy
  Project #: GAČR – GA402/07/0049
  Investigator: prof. Ing. Václava Pánková, CSc.
  1. 1. 2007 – 31. 12. 2009
 • Anticipace ekonomických důsledků integrace ČR do EU – ekonometrický přístup
  Project #: GAČR – GA402/06/0190
  Investigator: prof. Ing. Roman Hušek, CSc.
  1. 1. 2006 – 31. 12. 2008
 • Kvantitativní modely pro analýzu ekonomické efektivnosti v prostředí nedokonalých trhů
  Project #: GAČR – GA402/06/0150
  Investigator: prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.
  1. 1. 2006 – 31. 12. 2008
 • NP – obtížné úlohy v operačním výzkumu
  Project #: GAČR – GA402/06/0123
  Investigator: prof. RNDr. Jan Pelikán, CSc.
  1. 1. 2006 – 31. 12. 2008
 • Síťová ekonomika – modelování a analýza
  Project #: GAČR – GA402/05/0148
  Investigator: prof. RNDr. Ing. Petr Fiala, CSc., MBA
  1. 1. 2005 – 31. 12. 2007
 • Ekonometrická analýza mikroekonomických procesů pomocí modelů panelových dat. Aplikace v ekonomickém prostředí ČR.
  Project #: GAČR – GA402/04/0756
  Investigator: prof. Ing. Václava Pánková, CSc.
  1. 1. 2004 – 31. 12. 2006
 • Ekonometrická analýza efektivnosti monetární politiky v období transformace české ekonomiky
  Project #: GAČR – GA402/03/1299
  Investigator: prof. Ing. Roman Hušek, CSc.
  1. 1. 2003 – 31. 12. 2005
 • Modely vícekriteriálního rozhodování a analýzy obalu dat jako podpora pro ekonomické rozhodování
  Project #: GAČR – GA402/03/1360
  Investigator: prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.
  1. 1. 2003 – 31. 12. 2005
 • Diskrétní optimalizace v operačním výzkumu
  Project #: GAČR – GA402/03/1283
  Investigator: prof. RNDr. Jan Pelikán, CSc.
  1. 1. 2003 – 31. 12. 2005
 • Anticipace změn v ekonomice ČR na základě makroekonometrického modelu
  Project #: FRVŠ – G5-1709
  Investigator: prof. Ing. Roman Hušek, CSc.
  1. 1. 2002 – 31. 12. 2002
 • Modelování dodavatelských řetězců
  Project #: GAČR – GA402/01/0771
  Řešitel: prof. RNDr. Ing. Petr Fiala, CSc., MBA
  1. 1. 2001 – 31. 12. 2003
 • Modely a metody hodnocení efektivnosti ve veřejném a soukromém sektoru
  Project #: GAČR – GA402/01/0133
  Investigator: prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.
  1. 1. 2001 – 31. 12. 2003
 • Měření produktivity pomocí produkčních funkcí. Aplikace na Ekonomiku ČR.
  Project #: GAČR – GA402/01/0161
  Investigator: prof. Ing. Václava Pánková, CSc.
  1. 1. 2001 – 31. 12. 2003
 • EU Integration and the Prospects for Catch-Up Development in CEECs – The Determinants of the Productivity Gap
  Project #: 5.RP – HPSE-CT-2001-00065
  Investigator: prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.
  1. 9. 2001 – 31. 12. 2004
 • Modely binárnej voľby aplikované na reálne dáta z oblasti zdravotno-sociálnej starostlivosti
  Project #: IGA VŠE – 4/01
  Investigator: Ing. Zuzana Fíglová, Ph.D.
  1. 11. 2001 – 30. 9. 2002
 • Komparace metod ekonomického prognózování: aplikace na transformační proces v ČR
  Project #: GAČR – GA402/00/0461
  Investigator: prof. Ing. Roman Hušek, CSc.
  1. 1. 2000 – 31. 12. 2002
 • Diskrétní optimalizační modely
  Project #: GAČR – GA402/00/0458
  Investigator: prof. RNDr. Jan Pelikán, CSc.
  1. 1. 2000 – 31. 12. 2002
 • Interface between Multiple Criteria Decision Making and Data Envelopment Analysis
  Project #: MŠMT-kontakt
  Investigator: prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.
  1. 1. 2000 – 31. 12. 2001
 • Modely a metody pro ekonomické rozhodování
  Project #: MŠMT – MSM311401001
  Řešitel: prof. RNDr. Jan Pelikán, CSc.
  1. 1Investigator1999 – 31. 12. 2004
 • Modelování a analýza produkčních systémů
  Project #: GAČR – GA402/99/0852
  Investigator: prof. RNDr. Ing. Petr Fiala, CSc., MBA
  1. 1. 1999 – 31. 12. 2001
 • Simulační modely ekonomických procesů
  Project #: GAČR – GA402/98/1492
  Investigator: prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.
  1. 1. 1998 – 31. 12. 2000
 • Modelové zabezpečení systémů na podporu ekonomického rozhodování
  Project #: GAČR – GA402/98/1488
  Investigator: prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.
  1. 1. 1998 – 31. 12. 2000
 • Výukový systém pro metody vícekriteriálního rozhodování
  Project #: FRVŠ – 0109 F5
  Investigator: prof. RNDr. Ing. Petr Fiala, CSc., MBA