Publikační činnost

Články v časopise s impakt faktorem:

Články v časopise registrované v databázi Scopus:

Články v recenzovaných časopisech:

Příspěvky ve sborníku sledované v CPCI:

Knižní monografie:

Příspěvek v knižní monografii:


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague