Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Termíny státních zkoušek LS 2016/17

Termíny státních zkoušek v letním semestru 2016/2017 byly stanoveny takto:

 • Státní zkoušky z hlavní specializace Ekonometrie a operační výzkum (včetně obhajoby diplomových prací)
  • 6. – 7. 6. 2017 – přihlášení na tento termín a odevzdání diplomové práce do 15. 5. 2017 do 11:30 hod
  • 12. 9. 2017 přihlášení na tento termín a odevzdání diplomové práce do 30. 6. 2017 do 11:30 hod
 • Státní bakalářské zkoušky z oborů Matematické metody v ekonomii a Statistika a ekonometrie (včetně obhajoby bakalářských prací)
  • 21. – 22. 6. 2017 – přihlášení na tento termín a odevzdání bakalářské práce  do 29. 5. 2017 do 11:30 hod
  • 12. 9. 2017 (pouze opravný termín!) přihlášení na tento termín do 30. 6. 2017 do 11:30 hod
 • Státní zkoušky z vedlejší specializace Kvantitativní metody v managementu
  • 21. – 22. 6. 2017 – přihlášení na tento termín do 29. 5. 2017 do 11:30 hod

Na státní zkoušky a obhajoby je nutné se přihlásit přímo na sekretariátu katedry (osobně v úředních hodinách, nebo e-mailem) a zároveň prostřednictvím systému InSIS na příslušné mimosemestrální kurzy (do termínů se student sám NEzapisuje) – více instrukcí zde. Rozpis na konkrétní dny bude na nástěnce katedry cca 2 týdny před termínem zkoušky.

Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací je shodný s termínem přihlášení na státní zkoušky. Pozdější termín odevzdání nebude možný! Práce se odevzdávají ve dvou svázaných výtiscích na sekretariát katedry v úředních hodinách.