Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Termín státních zkoušek ZS 2017/2018

6.12.2017 8.1.2018

Státní bakalářské zkoušky z oborů Statistika a ekonometrie a Matematické metody v ekonomii (včetně obhajoby bakalářských prací), státní zkoušky z hlavní specializace Ekonometrie a operační výzkum (včetně obhajoby diplomových prací) a státní zkoušky z vedlejší specializace Kvantitativní metody v managementu se uskuteční 31. 1. – 1. 2. 2018.

Na státní zkoušky a obhajoby je nutné se přihlásit nejpozději do 8. 1. 2018 do 11:30 přímo na sekretariátu katedry (osobně v úředních hodinách, nebo e-mailem) a zároveň prostřednictvím InSIS na příslušné mimosemestrální kurzy (do termínů se student sám NEzapisuje) – více instrukcí zde. Rozpis na konkrétní dny bude na nástěnce katedry cca 2 týdny před termínem zkoušky.

Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací je shodný s termínem přihlášení na státní zkoušky. Pozdější termín odevzdání nebude možný! Práce se odevzdávají ve dvou svázaných výtiscích na sekretariát katedry v úředních hodinách.