Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Státní zkoušky a obhajoby DP

Související stránky

Státnicové otázky:

Státní závěrečné zkoušky plán E – navazující studium (aktualizace 18.5.2015)

Doporučená literatura:

  1. Lagová, M., Jablonský, J.: Lineární modely. Oeconomia, Praha 2009.
  2. Jablonský, J.: Operační výzkum: Kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. Professional Publishing, Praha 2007.
  3. Jablonský, J.: Programy pro matematické modelování. VŠE, Praha 2011.
  4. Dlouhý, M. a kol.: Simulace podnikových procesů. Praha 2007.
  5. Dlouhý, M., Fiala, P.: Úvod do teorie her. 2. vydání, Praha 2009.
  6. Fiala, P.: Modely a metody rozhodování. Praha 2008.
  7. Pelikán, J.: Diskrétní modely v operačním výzkumu. Praha 2001.
  8. Hušek, R.: Aplikovaná ekonometrie: Teorie a praxe. Druhé vydání. Nakladatelství Oeconomica, Praha 2009.
  9. Hušek, R.: Ekonometrická analýza. 2. vydání, Ekopress, Praha 2007.
  10. Pánková, V.: Nelineární optimalizace pro ekonomy. Praha 2009.