Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Komise pro SDZ

Studijní program: Kvantitativní metody v ekonomice

Obor: Ekonometrie a operační výzkum   

Členové komise prof. Ing. Josef Arlt, CSc. katedra statistiky a pravděpodobnosti VŠE
doc. Ing. Jiří Beck, CSc. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha 5
doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. Fakulta sociálních věd UK
prof. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D. katedra ekonometrie VŠE
doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc katedra ekonometrie VŠE
doc. Ing. Jan Fábry, Ph.D. katedra ekonometrie VŠE
prof. RNDr. Ing. Petr Fiala, CSc. katedra ekonometrie VŠE
prof. Ing. Roman Hušek, CSc. katedra ekonometrie VŠE
prof. Ing. Josef Jablonský, CSc. katedra ekonometrie VŠE
prof. RNDr. Václava Pánková, CSc. katedra ekonometrie VŠE
prof. RNDr. Jan Pelikán, CSc. katedra ekonometrie VŠE
doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D. Provozně ekonomická fakulta ČZU Praha
prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc. Národohospodářský ústav AV ČR

Konkrétní zkušební komisi jmenuje děkan z členů komise pro SDZ nejpozději dva týdny před termínem konání příslušné SDZ, a to předsedu a nejméně dva členy. Článek 14 odstavec 3.