Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Bakalářské zkoušky

Pro státní bakalářské zkoušky od února 2014 včetně jsou platné nové otázky, které zahrnují také otázky z předmětů Stochastické modely a Řízení projektů. Pro studenty oboru Statistika a ekonometrie nebudou do státní zkoušky zahrnuty otázky z Řízení projektů (otázky 15-23 z části I).

Bakalářské státnice ILineární modely, Programy pro matematické modelování, Řízení projektů (aktualizace 23. 5. 2018, podrobnější rozepsání jednotlivých okruhů, okruhy nezměněny; formální úprava)
Bakalářské státnice IIÚvod do ekonometrie, Ekonometrie, Stochastické modely (aktualizace 28. 3. 2018, platné již pro státní bakalářské zkoušky v červnu 2018;  23. 5. 2018 nahrána aktualizace – pouze formální úprava vzhledu, obsah nezměněn)

Doporučená literatura:

  1. Lagová, M., Jablonský, J.: Lineární modely. Oeconomica, Praha 2014.
  2. Jablonský, J.: Operační výzkum: Kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. Professional Publishing, Praha 2007.
  3. Jablonský, J.: Programy pro matematické modelování. VŠE, Praha 2011.
  4. Fiala, P.: Projektové řízení: modely, metody, analýzy.  Professional Publishing, Praha 2004.
  5. Fiala, P.: Řízení projektů. Oeconomica, Praha 2014.
  6. Kořenář, V.: Stochastické procesy. Oeconomica, Praha 2010.
  7. Hušek, R., Pelikán, J.: Aplikovaná ekonometrie: Teorie a praxe. Professional Publishing, Praha 2003.
  8. Hušek, R.: Ekonometrická analýza. Ekopress, Praha 2007.