Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Bakalářské zkoušky

Pro státní bakalářské zkoušky od února 2014 včetně jsou platné nové otázky, které zahrnují také otázky z předmětů Stochastické modely a Řízení projektů. Pro studenty oboru Statistika a ekonometrie nebudou do státní zkoušky zahrnuty otázky z Řízení projektů (otázky 15-23 z části I).

Bakalářské státnice ILineární modely, Programy pro matematické modelování, Řízení projektů (aktualizace 23. 5. 2018)
Bakalářské státnice IIÚvod do ekonometrie, Ekonometrie, Stochastické modely (aktualizace 23. 5. 2018)

Doporučená literatura:

 1. Lagová, M., Jablonský, J.: Lineární modely. Oeconomica, Praha 2014.
 2. Jablonský, J.: Operační výzkum: Kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. Professional Publishing, Praha 2007.
 3. Jablonský, J.: Programy pro matematické modelování. VŠE, Praha 2011.
 4. Fiala, P.: Projektové řízení: modely, metody, analýzy.  Professional Publishing, Praha 2004.
 5. Fiala, P.: Řízení projektů. Oeconomica, Praha 2014.
 6. Kořenář, V.: Stochastické procesy. Oeconomica, Praha 2010.
 7. Davidson, R., & MacKinnon, J. G.: Econometric theory and methods. New York: Oxford University Press 2004. (kapitoly 1–5 a 7)
 8. Cameron, A. C., & Trivedi, P. K.: Microeconometrics: Methods and applications. Cambridge university press 2005. (kapitoly 4, 11, 15)
 9. Wooldridge, J. M.: Econometric analysis of cross section and panel data. MIT press 2010. (kapitoly 1, 2, 4, 5, 10, 11, 16)
 10. Wooldridge, J. M.: Introductory Econometrics: A Modern Approach, 6e. Cengage Learning 2015. (celá kniha kromě kapitol 16 a 18)
 11. Hušek, R.: Ekonometrická analýza. Ekopress, Praha 2007.