Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Aktualizace státnicových otázek a literatury

Dne 23. 5. 2018 byly aktualizovány státnicové otázky pro bakalářské státní zkoušky. Aktualizace oblasti I spočívá v podrobnějším rozepsání jednotlivých okruhů, přičemž okruhy zůstaly nezměněné. U oblasti II byla provedena pouze formální úprava vzhledu.

Dále byla aktualizována doporučená literatura.