AKTUALIZOVÁNO: Termíny státních zkoušek ZS 2021/2022

Byly zveřejněny termíny státních zkoušek pro ZS 2021/2022. Magisterské státní zkoušky (EO), zkoušky z vedlejších specializací i bakalářské státní zkoušky (MM, SE) se uskuteční dne 27. 1. 2022.

Termín pro přihlášení na bakalářskou státní zkoušku a odevzdání jednoho výtisku bakalářské práce je 13. 12. 2021 do 15:00.

Termín pro přihlášení na magisterskou státní zkoušku a odevzdání jednoho výtisku diplomové práce je 6. 12. 2021 do 15:00.

Podrobnější informace k odevzdání prací a ke státním zkouškám včetně státnicových otázek nejdete na studentském intranetu Fakulty informatiky a statistiky.

Termín pro přihlášení na souborné zkoušky z vedlejších specializací je 13. 12. 2021 do 11:00.

Pro aktuální informace ke státnicím i obhajobám sledujte vzhledem k epidemiologické situaci webové stránky katedry.