Termíny státních zkoušek ZS 2021/2022

Byly zveřejněny termíny státních zkoušek pro ZS 2021/2022. Magisterské státní zkoušky (EO), zkoušky z vedlejších specializací i bakalářské státní zkoušky (MM, SE) se uskuteční dne 27. 1. 2022.

Výtisk bakalářské nebo diplomové práce přinese student na obhajobu (neodevzdává se předem na katedru), podrobnější informace ke státním zkouškám včetně státnicových otázek nejdete na studentském intranetu Fakulty informatiky a statistiky.

Termín pro přihlášení na souborné zkoušky z vedlejších specializací je 13. 12. 2021 do 11:00.