Mimosemestrální kurs Katedry ekonometrie a konzultační firmy EY

Katedra ekonometrie pořádá ve spolupráci s konzultační firmou EY mimosemestrální kurs

4EK419 Případové studie z business data analytics

1. – 3. 11. 2022 (v češtině)

Kurs vedou experti z konzultačního týmu Advanced Analytics EY ve formě případových studií z business data analytics v průmyslu, službách a bankovnictví.
Studentům kvantitativních programů FIS lze kurs uznat mezi volitelné předměty programu.

Web: https://www.ey.com/cs_cz/kurz-vse-business-data-analytics

Info: Katedra ekonometrie, prof. Michal Černý