AKTUALIZOVÁNO 15. 4. – Termíny státních zkoušek LS 2019/2020

Byly zveřejněny termíny státních zkoušek pro LS 2019/2020. Magisterské státní zkoušky (EO) se uskuteční dne 4. 6. 2020, bakalářské státní zkoušky (MM, SE) a souborné zkoušky z vedlejších specializací dne 18. 6. 2020.

Změna: Srpnový termín státních i souborných zkoušek bude 27. 8. 2020.

S ohledem na mimořádnou situaci v ČR se závěrečné práce budou odevzdávat pouze elektronicky do InSIS.

Podrobnější informace ke státním zkouškám včetně státnicových otázek nejdete na studentském intranetu Fakulty informatiky a statistiky.