Current Events

-

-

-

More... »

Search
Advanced search
Grants & Projects

Related pages

In Progress:

 • Efficiency and optimum in economic decision making: model approach / Efektivita a optimalita v ekonomickém rozhodování: modelový přístup
  Project #: IGA – F4/18/2011
  Investigator: prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.
  1. 3. 2011 – 31. 12. 2011
 • Operative and financial management models / Modely operačního a finančního managementu
  Project #: IGA – F4/16/2011
  Investigator: prof. RNDr. Ing. Petr Fiala, CSc., MBA
  1. 3. 2011 – 31. 12. 2011
 • Econometric analysis of expected influences of EU and EMU on exterior economic relations of the Czech Republic / Ekonometrická analýza očekávaných vlivů EU a EMU na vnější ekonomické vztahy ČR
  Project #: GAČR – GA402/09/0273
  Investigator: prof. Ing. Roman Hušek, CSc.
  1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
 • Modely hodnocení efektivnosti a výkonnosti rozhodovacích jednotek a jejich aplikace
  Project #: GAČR – GA402/09/0231
  Investigator: prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.
  1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
 • Optimization models in manufacture and transport / Optimalizační modely ve výrobě a dopravě
  Project #: GAČR – GA402/09/0041
  Investigator: prof. RNDr. Jan Pelikán, CSc.
  1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
 • Financing and Resource Allocation in Mental Health Care in Central and Eastern Europe
  Project #: GAČR – P403/10/0041
  Investigator: doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý Dr., MSc.
  1. 1. 2010 – 31. 12. 2012
 • Revenue management – models and analyses / Revenue management – modely a analýzy
  Project #: GAČR – P402/10/0197
  Investigator: prof. RNDr. Ing. Petr Fiala, CSc., MBA
  1. 1. 2010 – 31. 12. 2012

Finished:

 • Oprimization models and their applications / Optimalizační modely a jejich aplikace
  Project #: IGA – F4/18/2010
  Investigator: prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.
  1. 3. 2010 – 31. 12. 2010
 • Bussiness relations of the Czech Republic with the EU. Economic analysis and forecast. / Obchodní vztahy ČR s EU. Ekonomická analýza a prognóza.
  Project #: IGA – F4/13/2010
  Investigator: prof. Ing. Václava Pánková, CSc.
  1. 3. 2010 – 31. 12. 2010
 • Practical applications of economic decision-making processes / Praktické aplikace ekonomických rozhodovacích procesů
  Project #: IGA – F4/14/2010
  Investigator: Ing. Martina Kuncová, Ph.D.
  1. 3. 2010 – 31. 12. 2010
 • Simulation models as a tool of complex managerial decision-making problems / Simulační modely jako nástroj analýzy složitých manažerských rozhodovacích problémů
  Project #: GAČR – GA402/08/0155
  Investigator: doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý Dr., MSc.
  1. 1. 2008 – 31. 12. 2010
 • Multiple-Criteria Decision Making
  Project #: MŠMT-kontakt – 8663/2008-32
  Investigator: prof. RNDr. Ing. Petr Fiala, CSc., MBA
  1. 1. 2008 – 31. 12. 2009
 • Combinatorial auction – modelling and analysis / Kombinatorické aukce – modelování a analýza
  Project #: GAČR – GA402/07/0166
  Investigator: prof. RNDr. Ing. Petr Fiala, CSc., MBA
  1. 1. 2007 – 31. 12. 2009
 • Economic impacts of the EU enlargement on the Czech Republic and other new membres / Ekonomické dopady rozšíření EU na ČR a další nové členy
  Project #: GAČR – GA402/07/0049
  Investigator: prof. Ing. Václava Pánková, CSc.
  1. 1. 2007 – 31. 12. 2009
 • Anticipation of economic effects of integration of the Czech Republic to the EU – econometric approach / Anticipace ekonomických důsledků integrace ČR do EU – ekonometrický přístup
  Project #: GAČR – GA402/06/0190
  Investigator: prof. Ing. Roman Hušek, CSc.
  1. 1. 2006 – 31. 12. 2008
 • Quantitative models for economical efficiency analysis in environs of imperfect markets / Kvantitativní modely pro analýzu ekonomické efektivnosti v prostředí nedokonalých trhů
  Project #: GAČR – GA402/06/0150
  Investigator: prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.
  1. 1. 2006 – 31. 12. 2008
 • NP – difficult problems in operations research / NP – obtížné úlohy v operačním výzkumu
  Project #: GAČR – GA402/06/0123
  Investigator: prof. RNDr. Jan Pelikán, CSc.
  1. 1. 2006 – 31. 12. 2008