Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Oborová rada

Studijní program: Kvantitativní metody v ekonomice

Obor: Ekonometrie a operační výzkum

Předseda prof. Ing. Josef Jablonský, CSc. katedra ekonometrie VŠE
Členové prof. Ing. Josef Arlt, CSc. katedra statistiky a pravděpodobnosti VŠE
doc. Ing. Jiří Beck, CSc. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Praha 5
doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. katedra ekonometrie VŠE
doc. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D. katedra ekonometrie VŠE
doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc katedra ekonometrie VŠE
doc. Ing. Jan Fábry, Ph.D. katedra ekonometrie VŠE
prof. RNDr. Ing. Petr Fiala, CSc. katedra ekonometrie VŠE
prof. Ing. Roman Hušek, CSc. katedra ekonometrie VŠE
prof. RNDr. Ing. Jan Kodera, CSc. katedra měnové teorie a politiky VŠE
doc. RNDr. Miloš Kopa, Ph.D. Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha
prof. RNDr. Václava Pánková, CSc. katedra ekonometrie VŠE
prof. RNDr. Jan Pelikán, CSc. katedra ekonometrie VŠE
doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D. Provozně ekonomická fakulta ČZU Praha
prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc. UTIA AV ČR Praha