Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Bakalářské zkoušky

Související stránky

Pro státní bakalářské zkoušky od února 2014 včetně jsou platné nové otázky, které zahrnují také otázky z předmětů Stochastické modely a Řízení projektů. Pro studenty oboru Statistika a ekonometrie nebudou do státní zkoušky zahrnuty otázky z Řízení projektů (otázky 15-23 z části I).

Bakalářské státnice I – Lineární modely, řízení projektů
Bakalářské státnice II – Ekonometrické a stochastické modely

Doporučená literatura:

  1. Lagová, M., Jablonský, J.: Lineární modely. Oeconomica, Praha 2009.
  2. Jablonský, J.: Operační výzkum: Kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. Professional Publishing, Praha 2007.
  3. Jablonský, J.: Programy pro matematické modelování. VŠE, Praha 2011.
  4. Fiala, P.: Projektové řízení: modely, metody, analýzy.  Professional Publishing, Praha 2004.
  5. Fiala, P.: Řízení projektů. Oeconomica, Praha 2008.
  6. Kořenář, V.: Stochastické procesy. Oeconomica, Praha 2010.
  7. Hušek, R., Pelikán, J.: Aplikovaná ekonometrie: Teorie a praxe. Professional Publishing, Praha 2003.
  8. Hušek, R.: Ekonometrická analýza. Ekopress, Praha 2007.